geen geen

Kinderen in Oost-Afrika hebben nú water nodig

Veel kinderen in Oost-Afrika zijn door de droogte uren per dag onderweg om water te halen, waardoor ze niet naar school kunnen. En dan is het water dat zij halen vaak ook nog eens vervuild waardoor de kans op ziekte en diarree groot is.

Ja, ik help mee

Schoon en Vervuild Water
Munir vertelt hoe hij uren liep per dag om aan water te komen dat vervuild was. Lees verder >>

Munir liep uren per dag om aan water te komen. Munir zit in groep 5. Hij vertelt: "Vroeger was het moeilijk voor mij om naar school te gaan omdat ik met een ezelkar water moest halen uit het gebied met waterpoelen. Ik was hierdoor altijd erg moe. Het water uit de waterpoel was verschrikkelijk omdat het besmet is door de dieren."    

UNICEF boorde in het dorp van Munir, Saba’at, SOEDAN, een duurzaam en dieper waterpunt door middel van waterpompen die werken op zonne-energie.   

Munir: "Nu is het water helemaal tot aan mijn huis gekomen en kan ik naar school gaan. Het water is beschikbaar zowel thuis als op de school waar ik naartoe ga." 

Waarom is water nu een probleem? Lees verder >>

Zonder water kan niemand overleven. Maar, beperkte toegang tot veilig en schoon drinkwater zorgt voor nog veel meer problemen. Door klimaatveranderingen wordt dit alleen maar erger.

 • Door het drinken van vuil drinkwater kunnen kinderen ziek worden en diarree krijgen. Kinderen lopen hierdoor ook een groter risico op ondervoeding omdat ze voedingsstoffen minder goed vast kunnen houden. 
 • Kinderen gaan minder naar school omdat daar geen water is. Als de kinderen wél naar school gaan, kunnen ze zich minder goed concentreren door uitdroging. Dit zorgt weer voor slechte schoolprestaties.  
 • Meisjes en vrouwen zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van water. Als de waterbronnen ver weg zijn, kunnen ze niet naar school en lopen ze onderweg risico op uitbuiting.

Help jij mee dit dorp te voorzien van water?

Kinderen lopen uren om water te halen. Hierdoor kunnen ze niet naar school.
Laten we samen één dorp voorzien van schoon water! Draai jij de kraan open?

Ranomi Kromowidjojo

“Samen veranderen we de levens van kinderen! Jij ook?”

Ranomi Kromowidjojo
Waarom is er nu hulp nodig in Oost-Afrika?

Veel landen in Oost-Afrika kampen met beperkte toegang tot water. Onder andere omdat er onvoldoende goed werkende waterinfrastructuur is.

Klimaatverandering maakt de situatie extra zorgelijk, omdat droogte toeneemt en de toegang tot water zo nog verder in het geding komt. 

Waterpunten, die vaak al kilometers ver weg lagen, drogen op of raken vervuild. Dit bedreigt het onderwijs, de gezondheid en de mentale ontwikkeling van kinderen die momenteel in gebieden wonen die te maken hebben met ernstige droogte. Ze moeten nog verder lopen voor water en dat betekent dat er nog minder tijd overblijft voor andere belangrijke dingen, zoals naar school gaan en kind zijn.  

Op dit moment hebben ruim 172 miljoen mensen in Oost-Afrika geen toegang tot water, zonder dat ze daar minder dan 30 minuten voor hoeven te lopen. 

Investeringen in infrastructuur en technologie zijn essentieel om deze gemeenschappen te helpen en hen in staat te stellen een betere toekomst op te bouwen voor nu én morgen. 

Wat doen we concreet?
 • In Madagaskar investeren we in klimaatbestendige watersystemen. Denk hierbij aan waterpompen die werken op zonne-energie, wateropslagsystemen en waterleidingen. Dit water kan zowel voor drinkwater als besproeiing gebruikt worden.    
 • In Ethiopië brengen we in kaart waar waterbronnen in de grond zitten d.m.v. satellieten. Hiermee kunnen we samen met onze lokale partners gericht boren naar grondwater. 
 • In heel Oost-Afrika trainen we mensen in het boren van nieuwe waterpunten.
 • In Madagaskar stimuleren we lokaal ondernemerschap en creëren werk rondom nieuwe watervoorzieningen door kleine bedrijven en mensen uit de gemeenschap te trainen in het beheer en onderhoud van de watersystemen
 • We werken samen met overheden op het gebied van watertoegang en hygiëne op scholen en gezondheidscentra. 
 • In Madagaskar vergroten we de kennis over water en klimaatverandering: hoe ga je slim om met water in periodes van droogte? Ook kinderen in de dorpen zullen op school les krijgen over klimaatverandering. 
 • In Kenia geven we voorlichting aan gemeenschappen over het belang van veilig en schoon drinkwater. 
 • Maar ook in noodsituaties zijn we er met schoon en veilig drinkwater. Dit verspreiden we d.m.v. jerrycans, watertrucks en delen waterzuiveringstabletten uit. 
Waar gaat mijn geld naartoe?

Met jouw donatie helpen we kinderen wereldwijd die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dit doen we op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld duurzame watersystemen aan te leggen in kwetsbare dorpen in het zuiden van Madagaskar én we delen schoon drinkwater uit met watertrucks na een natuurramp. 

Het dorp dat we hier laten zien is representatief voor het werk van UNICEF in delen van Oost-Afrika. Het zijn echte kinderen, echte verhalen en echte projecten die we uitlichten vanuit verschillende landen. Dit hebben we samengevoegd om één verhaal te kunnen vertellen. 

De voorbeelden die we geven bij de donatie zijn gebaseerd op de huidige prijzen en waterbehoefte in een specifiek dorp in Madagaskar. Per land en dorp kan dit erg verschillen.