ANBI

UNICEF heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

UNICEF Nederland voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een "algemeen nut beoogde instelling", oftewel ANBI. 

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen wereldwijd.

Zie de uitleg van De Belastingdienst.