Gemeenten kunnen verschil maken in het leven van een kind

22 mei 2022 - Suzanne Laszlo

De gemeente heeft een belangrijke rol om te zorgen dat ieder kind, kind kan zijn en zich ten volle kan ontwikkelen. Het netwerk van Child Friendly Cities kan gemeenten hierbij ondersteunen. Suzanne Laszlo vertelt waarom UNICEF nu host is van Child Friendly Cities.

Suzanne Laszlo directeur UNICEF Nederland

Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland

Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland

Child Friendly Cities

‘Het Child Friendly Cities netwerk en de samenwerking daarbinnen tussen gemeenten biedt een unieke kans om de situatie van kinderen op lokaal niveau te verbeteren. Dit is een van de redenen om vanuit UNICEF Child Friendly Cities te stimuleren,’ zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Ook biedt het platform kansen voor internationale uitwisseling tussen gemeenten over het werken vanuit kinderrechtenperspectief, door de ervaring die UNICEF heeft in meer dan honderd landen als aanjager van het Child Friendly Cities Initiative. Daarnaast werkt UNICEF altijd puur vanuit het belang van het kind en de verantwoordelijkheid die wij met z’n allen hebben om kinderen te beschermen en veilig te laten opgroeien. Samen met het netwerk kunnen we dit telkens voor het voetlicht brengen binnen het netwerk en ervoor zorgen dat een kindvriendelijke leefomgeving ‘top of mind’ blijft.’ 

Platform voor dialoog

'Ik zie een platform voor me met honderden gemeenten dat voortbouwt op wat er al is. Een platform dat leeft en levendig is, waarin gemeenten met elkaar in gesprek gaan, een community voor het goede gesprek over kinderrechten’, aldus Laszlo. ‘Child Friendly Cities moet een tool zijn die gemeenten helpt bij de opdracht en taak die ze al hebben. Het is belangrijk dat gemeenten een drijvende kracht zijn en dat het netwerk ondersteunt bij hun opdracht om kinderrechten te verwezenlijken. Het moet dan ook inhaken op bestaande processen, patronen en projecten voor de jeugd, die moeten we benutten en uitbouwen. De tips, oplossingen, inzichten die we op het platform bieden en die gemeenten elkaar bieden moeten helpen, handvatten bieden, ondersteunen. Geen ballast maar steun, want gemeenten hebben al genoeg op hun bordje. Ook hoop ik dat op termijn jongeren en kinderen een actieve rol krijgen binnen het netwerk. Het gaat immers om hun belangen.’

‘Voor inspiratie kijk ik ook naar landen als Finland, waar ze werken met een dashboard waar alle gemeenten in staan. Daar werken gemeenten via dit platform samen waar het gaat om kindvriendelijk beleid. Onderling is er veel contact tussen gemeenten, wat enorm kan helpen bij de uitdagingen die zij hebben. In Nederland zou dat ook van meerwaarde kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan de situatie in de Oekraïne. UNICEF heeft informatie voor gemeenten ontwikkeld over wat zij kunnen doen voor kinderen uit Oekraïne die in hun gemeente komen wonen. Ook andere instanties hebben kennis en informatie die relevant is voor gemeenten. Via het Child Friendly City netwerk wordt het kennisdelen over actuele vraagstukken als deze zoveel makkelijker.’

Ambitie  

‘Over twee jaar hoop ik op een volwassen en actief netwerk, waarbij 50 procent van de gemeenten is aangesloten die zich inzetten om vanuit kinderperspectief te handelen in zowel beleid als praktijk’, geeft Laszlo aan. ‘Ik zou graag zien dat gemeenten vanuit een holistische blik werken en het kinderperspectief echt serieus nemen. Dat we daarmee onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om kinderen veilig te laten opgroeien. Er wordt nog te veel vanuit silo's gewerkt en er wordt te vaak nog gezegd dat het wel goed gaat met kinderen in Nederland. Dat geldt ook op veel vlakken voor veel kinderen. Maar we zijn er ook en juist voor de 10% waar het – even – niet goed mee gaat.  Wat hebben zij nodig om goed op te groeien? Wat hebben kinderen nodig voor een goede basis en aan extra ondersteuning? Ik hoop dat iedere gemeente hieraan meedoet, Child Friendly Cities is hier een goed vehicle voor.’