Jongerenpanel highangle

30 jaar terug, 30 jaar vooruit

Ook in Nederland vieren we dat het KinderrechtenVerdrag 30 jaar bestaat.

Daarom blikken we 30 jaar terug en 30 jaar vooruit. Zoals met verhalen van onze ambassadeurs die terugkijken naar 30 jaar geleden en het belang van het Kinderrechtenverdrag. Of onze vrijwilliger die al 30 jaar gastlessen geeft en de journalist die bij de ondertekening aanwezig was.

Volg onze activiteiten via de #30jaarKinderrechten.

Guus Meeuwis was 17 jaar oud toen het verdrag werd getekend. Het verdrag is belangrijk zodat ieder kind de kansen krijgt die het verdient. Elk kind heeft het recht om kind te zijn.

Klaas van Kruistum vertelt waarom hij het verdrag zo belangrijk vindt. "Ieder kind moet kind kunnen zijn. Daar hebben ze recht op."

Onze ambassadeur Nicolette van Dam was 5 jaar toen het Kinderrechtenverdrag werd ondertekend. Tijdens haar reizen voor UNICEF ziet ze dat dit verdrag heel belangrijk is voor kinderen wereldwijd.

Al 30 jaar vrijwilliger voor de klas

Marlène de Kruyf verzorgt al 30 jaar regelmatig gastlessen voor UNICEF, waarin ze basisschoolleerlingen vertelt over het werk van UNICEF én over de Kinderrechten. Deze lessen zijn populair en Marlène vindt het heel leuk om met de kinderen te discussiëren over de thema's die ze aansnijdt.

Voor Marlène zelf zijn alle Kinderrechten even belangrijk. “Het helpt om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Toch springt één specifiek Kinderrecht er voor haar bovenuit en dat is artikel 27:

Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn geestelijke, intellectuele, morele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

“Alles wat een kind nodig heeft, staat hierin. Mooi om hier tijdens de gastlessen met kinderen over te discussiëren, ze mee te geven dat ze het in Nederland best goed hebben." aldus Marlène.

Jos herinnert zich Audrey Hepburn als enorm betrokken en toegewijd. Als ze iets had gehoord over misstanden in een land, ging ze er zelf heen en vroeg aandacht voor de zaak. “Alle aandacht die ze zelf kreeg, stuurde ze richting de kinderen”, aldus Jos. Als hij op reis was geweest, wilde ze alles horen over de situatie van de kinderen daar en wat er eventueel aan kon worden gedaan.

Jos van Noord was journalist en in die hoedanigheid aanwezig bij de ondertekening van het verdrag. Daarnaast was hij bevriend met Audrey Hepburn, ambassadeur van UNICEF. Zij was ook aanwezig bij de ondertekening in New York.

De Conventie was wereldnieuws, met veel media aandacht. Jos was zelf net voor een reportage naar een UNICEF-project in Manilla geweest, waar kinderen naar bruikbaar afval prikten op een berg vuilnis. Dat beeld heeft hem eigenlijk nooit meer losgelaten. Die kinderen liet hij in zijn artikel over het Verdrag dan ook aan het woord. "Want het gaat om de kinderen, dat moeten we nooit vergeten! Dat zei Audrey ook altijd”, zegt Jos.

Het verdrag een heel belangrijk document, volgens van Noord. "Ondertekend door bijna alle landen, maar nog steeds gebeuren er zaken die lijnrecht in strijd zijn met het verdrag! Het lijkt soms of we vergeten zijn dat kinderen tot hun 18e kind zijn en bescherming verdienen. Ook kinderen in een overvol vluchtenlingenkamp in Griekenland en de arbeidsslaven in Afrika, India en Bangladesh. Want kinderen vallen wereldwijd nog steeds ten prooi aan uitbuiters, terwijl ze allemaal dezelfde rechten hebben."

Audrey bij ondertekening

Ondersecretaris-generaal voor de Rechten van de Mens Jan Martenson, UNICEF Goodwill-ambassadeur Audrey Hepburn en UNICEF uitvoerend directeur James Grant vieren de goedkeuring van het Kinderrechtenverdrag.

Ondersecretaris-generaal voor de Rechten van de Mens Jan Martenson, UNICEF Goodwill-ambassadeur Audrey Hepburn en UNICEF uitvoerend directeur James Grant vieren de goedkeuring van het Kinderrechtenverdrag.