Minstens 33.000 kinderen in Tigray in levensgevaar

21 juni 2021

De Ethiopische regio Tigray is het toneel van honderdduizenden vluchtelingen, extreem geweld en een naderende hongersnood. Medewerkers van UNICEF en andere hulporganisaties krijgen amper toegang tot kinderen in nood en lopen zelf ook groot gevaar.

Tigray, 7 juni 2021: Yeshialem verblijft met haar zes maanden oude dochter in een kliniek voor ondervoede kinderen. Het meisje sterkt dankzij de behandeling die ze in de kliniek krijgt snel aan. “Ze is er al veel beter aan toe dan vier dagen geleden,” zegt Yeshialem.

Tigray, 7 juni 2021: Yeshialem verblijft met haar zes maanden oude dochter in een kliniek voor ondervoede kinderen. Het meisje sterkt dankzij de behandeling die ze in de kliniek krijgt snel aan. “Ze is er al veel beter aan toe dan vier dagen geleden,” zegt Yeshialem.

Tigray, 7 juni 2021: Yeshialem verblijft met haar zes maanden oude dochter in een kliniek voor ondervoede kinderen. Het meisje sterkt dankzij de behandeling die ze in de kliniek krijgt snel aan. “Ze is er al veel beter aan toe dan vier dagen geleden,” zegt Yeshialem.

"Minstens 33.000 kinderen in slecht bereikbare delen van Tigray zijn zo ernstig ondervoed dat ze zullen overlijden als ze niet op tijd hulp krijgen," zegt Henrietta Fore. Volgens de UNICEF-directeur neemt het aantal ondervoede kinderen in Tigray in een alarmerend tempo toe, terwijl tegelijkertijd hulpverleners worden aangevallen en ziekenhuizen ten prooi vallen aan plunderingen en geweld. En daar blijft het niet bij. “Doordat watervoorzieningen zijn verwoest, is er een groot tekort aan schoon drinkwater,” zegt Fore.

Ongehinderde toegang noodzakelijk

UNICEF verwacht dat de situatie in Tigray in de komende maanden zal verslechteren. Hoewel het nu zaaitijd is, durven boeren uit angst voor het geweld hun land niet te bewerken zodat oogsten zullen uitblijven. UNICEF wil daarom dat hulpverleners ongehinderd toegang krijgen tot kinderen en hun families. Ze hebben niet alleen dringend voedsel nodig, maar ook medische zorg en vaccinaties tegen bijvoorbeeld mazelen en polio. Sinds februari - voordat de aanvallen op hulpverleners begonnen - hebben UNICEF en haar partners 250.000 kinderen gescreend op ondervoeding en kregen meer dan zevenduizend ernstig ondervoede kinderen een behandeling.

Help kinderen in nood

doneer nu