1,4 miljoen kinderen in Somalië bedreigd door acute ondervoeding

15 februari 2022

Meer dan 1,4 miljoen jonge kinderen in Somalië lopen het risico op acute ondervoeding als gevolg van de aanhoudende droogte in het land. Het gaat om bijna de helft van de Somalische kinderen onder de vijf jaar. Voor deze kinderen is per direct extra hulp nodig. 

In Somalië staan in totaal 4,1 miljoen mensen aan de rand van de afgrond, van wie meer dan 1,4 miljoen kinderen. Een kwart van hen, naar schatting zo'n 329.500 kinderen, zal dit jaar waarschijnlijk levensbedreigend ernstig ondervoed raken.    

Drie opeenvolgende seizoenen van mislukte oogsten en aanhoudende conflicten in grote delen van Somalië, zorgen ervoor dat een kwart van de bevolking onmiddellijk voedselhulp nodig heeft. Als de hulp niet wordt opgevoerd, zal de humanitaire situatie in het land de komende maanden snel verslechteren. De verwachte matige regenval tijdens het komende regenseizoen (april-juni 2022) zal de situatie in Somalië verder verergeren.  

‘We weten dat humanitaire noodsituaties van deze omvang juist kinderen onevenredig hard treffen’, aldus UNICEF-vertegenwoordiger Angela Kearney. ‘De aantallen die we dit jaar zien zijn hoog en als er niet dringend maatregelen worden genomen, lopen duizenden kinderen het risico om te sterven.’ 

Landen in de Hoorn van Afrika, waaronder Somalië, hebben te maken met extreme droogte. Zo'n 20 miljoen mensen in Eritrea, Ethiopië, Kenia en Somalië zullen de komende zes maanden water- en voedselhulp nodig hebben. Dat is bijna hetzelfde aantal mensen als de bevolking van Griekenland en Zweden samen. Veel van hen zijn kinderen. De regio kan de huidige crisis, veroorzaakt door de combinatie van COVID-19, conflicten en klimaatverandering, nauwelijks aan.  

UNICEF heeft nog vóór eind maart 7 miljoen dollar nodig voor hulp in Somalië. Daarmee kunnen 104.000 dozen gebruiksklare therapeutische voeding worden ingekocht, waarmee kinderen met ernstige acute ondervoeding kunnen worden behandeld. Extra geld is nodig om voldoende voorraad aan te leggen, zodat direct hulp kan worden geboden als de situatie verder verslechtert.