UNICEF: Vluchtelingenkinderen in Griekenland hebben dringend hulp nodig

29 augustus 2019

GENÈVE – Het aantal alleenreizende vluchtelingenkinderen dat in overvolle en gevaarlijke opvangkampen in Griekenland verblijft – of soms in detentiecentra – is gestegen tot meer dan 1.100 kinderen. Dat is het hoogste aantal sinds drie jaar. UNICEF dringt er bij de Europese lidstaten op aan om meer te doen voor deze zeer kwetsbare kinderen en hen te helpen.  

Een jongen in het vluchtelingenkamp Moria

In Sectie B zitten 520 jongeren op elkaar gepakt terwijl het kamp maar plaats heeft voor 160 kinderen. 

In Sectie B zitten 520 jongeren op elkaar gepakt terwijl het kamp maar plaats heeft voor 160 kinderen. 

Dit weekend overleed een kind en twee anderen raakten gewond bij een gewelddadig incident in het opvangkamp van Moria. Deze meest recente tragedie laat weer zien dat de situatie in de opvangkampen in Griekenland op knappen staat,' zegt Afshan Khan, coördinator bij UNICEF voor vluchtelingenopvang in Europa. 'We blijven er bij de Griekse autoriteiten op aandringen dat kinderen moeten worden overgebracht naar adequatere accommodatie op het vasteland, maar Griekenland kan in z’n eentje niet afdoende voor deze vluchtelingenkinderen zorgen. Het is daarom van groot belang dat Europese regeringen meer doen voor alleenreizende vluchtelingenkinderen. Bijvoorbeeld zorgen voor opvang elders, of versnelde hereniging met familieleden die al in Europa verblijven.' 

Om de penibele situatie nog duidelijker onder de aandacht te brengen, heeft UNICEF een korte film uitgebracht over de wanhoop en de droom van jongens uit ‘sectie B’. Dat is een gedeelte van het opvangkamp in Moria op Lesbos, dat speciaal is ingericht om extra bescherming te bieden aan alleenreizende kinderen. De film laat de moeilijke omstandigheden in het opvangcentrum zien, en vertelt daarnaast over de ellende die kinderen thuis meemaakten, de gevaarlijke reis die ze ondernamen en hun angst over hun onzekere toekomst.

‘Ik kon geen opleiding volgen. Vanwege de onveiligheid moest ik vluchten,' vertelt de 16-jarige Morteza (niet zijn echte naam) uit Afghanistan, één van de jongens uit de film. Over andere jongens in sectie B zegt hij: ‘Ik denk dat ze dag na dag hun verstand verder verliezen. Soms snijden ze zichzelf. Ik wil niet hetzelfde worden.' 

De film laat zien hoe uitgeput de staff is die verantwoordelijk is voor het welzijn en de bescherming van de kinderen in Moria. Ze zijn niet in staat om het geweld en misbruik te voorkomen. Voor de kinderen is er beperkte toegang tot school, gezondheidszorg en psychosociale hulp. Doordat de opvang op het vasteland vol is, verblijven kinderen vaak langer in sectie B dan de maximale 25 dagen die de Griekse wet voorschrijft. 

Het opvangkamp in Moria is bedoeld om 3.000 vluchtelingen op te vangen, maar op dit moment verblijven er 8.700 mensen, waaronder 3.000 kinderen. Sectie B heeft ruimte voor 160 alleenreizende kinderen, maar huisvest er momenteel 520.

Europese regeringen en EU-instituten zouden de volgende acties moeten ondernemen om de rechten van vluchtelingenkinderen beter te beschermen: 

1.) Meer alleenreizende kinderen uit Griekenland, Italië en Spanje overplaatsen naar andere landen

2.) Snellere hereniging met familieleden die al in Europa verblijven

3.) Meer steun voor de landen die de hoogste aantallen vluchtelingen opvangen

Zodra kinderen Europa binnenkomen, zouden Europese regeringen samen moeten werken om er zeker van te zijn dat vluchtelingenkinderen toegang hebben tot veilige en goede opvang. Detentie zou geen optie moeten zijn. Onderweg door Europa hebben kinderen onmiddellijke toegang nodig tot hulp en ze moeten een veilige doorgang krijgen. Speciale opvang en bescherming zijn van belang. Ook alleenreizende kinderen hebben het recht op veiligheid. 

Op dit moment zijn er meer dan 32.000 vluchtelingenkinderen in Griekenland, waaronder meer dan vierduizend alleenreizend. De afgelopen drie jaar heeft UNICEF in Griekenland meer dan 60.000 kinderen en hun families kunnen helpen met psychosociale zorg, gezondheidszorg en onderwijs. Samen met de lokale overheid gaf UNICEF 85.000 vaccins om vluchtelingenkinderen te beschermen tegen ziekten.