Sint Maarten maakt zich op voor nieuw orkaanseizoen

10 juli 2018

Inwoners van Sint Maarten zijn zich zo goed mogelijk aan het voorbereiden op het nieuwe orkaanseizoen, dat van nu tot november duurt. Medewerkers van UNICEF Nederland hebben samen met de overheid de scholen ondersteund in hun rampenplannen. Ook weten de autoriteiten nu beter hoe ze kinderen tijdens een ramp kunnen beschermen. Experts verwachten wederom een heftig orkaanseizoen.

‘Door de orkaan zijn veel gezinnen in moeilijkheden gekomen. De schade aan het eiland en het instorten van het toerisme heeft impact op de inkomens, en veel schade aan huizen is nog niet hersteld’, zegt Suzette Moses-Burton van UNICEF Nederland ter plaatse. ‘De volgende orkaan zal extra grote gevolgen hebben. Daar hebben gezinnen nu veel stress over. We helpen door kinderen extra support te geven, op allerlei manieren.’ 

De afgelopen maanden hebben UNICEF en de voetbalbond KNVB gewerkt aan het mentaal weerbaarder maken van kinderen via sport, in samenwerking met de lokale voetbalbond op Sint Maarten. Achttien voetbalcoaches en negen gymleraren hebben geleerd om lifeskills in hun trainingsmomenten in te voegen. Kinderen leren beter om te gaan met emoties en respectvol te communiceren. Ook zijn de coaches een positief rolmodel. Belangrijk is bovendien dat de kinderen een veilige opvangplek hebben na schooltijd, omdat ouders vaak lange dagen moeten werken – juist in de moeilijke tijd na de orkaan.  

UNICEF heeft de autoriteiten geholpen kinderbescherming in te bedden in het nationale rampenplan. In de chaos tijdens en na een ramp zijn kinderen heel kwetsbaar, bijvoorbeeld om hun ouders kwijt te raken of slachtoffer te worden van misbruik of geweld. Er is bij de overheid nu meer kennis over de risico’s die kinderen lopen en er zijn maatregelen genomen die de risico’s beperken. 

Anticiperend op het komende orkaanseizoen heeft UNICEF samen met politie en brandweer de rampenvoorbereiding op scholen opgezet. Per school wordt nu een specifiek rampenplan gemaakt, op basis van mede door UNICEF opgestelde richtlijnen. Daarnaast zijn 98 leraren getraind om na een ramp meteen psychosociale hulp te kunnen geven om de kinderen te helpen de ramp te verwerken. Voor het toepassen van deze ‘Return to Happiness’-methode zijn 120 stevige kisten met spelmateriaal en muziekinstrumenten verdeeld over de scholen op het eiland en een aantal is als noodvoorraad opgeslagen.

Ook voert UNICEF samen met de lokale autoriteiten, artiesten en verschillende jeugdverenigingen sinds april de Too Cool to Loot campagne. Meer bewustzijn is gecreëerd over de negatieve effecten van plunderen. Na Irma was een aantal door de orkaan getroffen scholen geplunderd en leeggeroofd, wat een grote impact had op de kinderen en docenten. Deze campagne moet het normbesef over plunderen veranderen.  

Op dit moment verscheept UNICEF sport- en spelmateriaal naar Sint Maarten, specifiek voor de kinderopvang en de naschoolse opvang. De orkaan heeft ook hier veel verwoest, veel organisaties hebben tekorten. Tijdens de zomervakantie is extra opvang nodig voor de kinderen omdat ouders extra hard werken in de nasleep van de orkaan. 

De hulpverlening van UNICEF wordt gefinancierd door het Wederopbouwfonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Nederlandse Rode Kruis.