Twee derde vaders krijgt niet één dag vaderschapsverlof

14 juni 2018

Bijna twee derde van alle kinderen jonger dan een jaar oud, bijna negentig miljoen in totaal, leeft in een land waar vaders bij wet geen recht hebben op ook maar één dag betaald vaderschapsverlof. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF.

In meer dan negentig landen bestaat er geen nationaal beleid dat ervoor zorgt dat vaders betaald vrij krijgen om tijd te besteden met hun nieuwgeboren kind, waaronder India en Nigeria – landen waar veel baby’s worden geboren. Ter vergelijking, andere landen met een groot aantal baby’s, zoals Brazilië en Congo, hebben wel een nationaal beleid voor betaald vaderschapsverlof, ook al zijn die periodes van verlof vaak maar kort.

Interactie tussen vader en kind

Onderzoek laat zien dat wanneer vaders vanaf het allereerste begin een band opbouwen met hun baby, de kans groot is dat zij een actievere rol zullen spelen bij de ontwikkeling van hun kind. Bovendien zorgt positieve interactie tussen kinderen en vaders op de lange termijn voor betere geestelijke gezondheid, meer zelfverzekerdheid en grotere levenstevredenheid van het kind.

‘De interactie met moeders en vaders vanaf het begin van het kinderleven draagt bij aan de algemene levensontwikkeling van een kind. Kinderen zijn gezonder en gelukkiger. Ook wordt het leervermogen van een kind vergroot. Het is voor iedereen van belang als vaders hun rol kunnen vervullen’, zegt UNICEF-directeur Henrietta Fore.

Meer steun

Over de hele wereld groeit de steun voor familievriendelijk beleid. Zo wordt er binnenkort in het Indiaas parlement gekeken naar een wetvoorstel voor vaderschapsverlof. Daarmee zouden vaders tot drie maanden betaald verlof kunnen krijgen.

Toch is er nog veel werk te verzetten. Acht landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben geen beleid dat vaders of moeder recht geeft op betaald verlof. UNICEF roept overheden op om familievriendelijk beleid door te voeren, waaronder betaald vaderschapsverlof. Als kinderen opgroeien in een zorgzame omgeving vol stimulansen verloopt hun hersenontwikkeling optimaal, waardoor ze extra kansen krijgen om zich volledig te ontplooien.

Zelf heeft UNICEF begin dit jaar zijn ouderschapsverlof mogelijkheden ook uitgebreid. Vaders krijgen tot 16 weken betaald verlof – het eerste VN-onderdeel dat meer geeft dan de 4 weken die standaard is in de VN.

Een Thaise vader houdt zijn pasgeboren dochter tegen zich aan.

Een Thaise vader houdt zijn pasgeboren dochter tegen zich aan.

Een Thaise vader houdt zijn pasgeboren dochter tegen zich aan.