Drie maanden na orkaan Irma nog veel nodig voor kinderen

14 december 2017

Drie maanden na de verwoestende orkaan Irma is de situatie is nog lang niet normaal op Sint Maarten. UNICEF maakt zich zorgen om kwetsbare gezinnen met kinderen. Meer veilige opvang voor kinderen is nodig terwijl hun ouders aan herstel van hun huis en inkomen werken, daarnaast blijft psychosociale begeleiding nodig om de impact van de ramp te verwerken.

‘We maken ons zorgen om de kwetsbare gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld de gezinnen die na de orkaan hun inkomstenbron kwijt zijn. Door de stress zien we een toename van agressie op het eiland, mensen hebben nu een korter lontje en daar kunnen kinderen de dupe van worden', zegt La-Toya Charles van UNICEF Nederland, die het UNICEF team op Sint Maarten na de ramp leidde. 'We moeten nu investeren in onderwijs, naschoolse opvang, sport en kinderopvang, zodat er voldoende plekken zijn waar de kinderen in goede handen zijn en positieve activiteiten doen, terwijl de ouders tijd hebben om aan het herstel van huis en inkomen te werken.’

Na de orkaan constateerde UNICEF dat scholen en opvangcentra beter voorbereid zouden moeten zijn op een ramp. Daarom worden scholen, kinderopvangcentra en pleegzorginstellingen ondersteund in het ontwikkelen van rampenplannen door UNICEF en het Rode Kruis. Daarbij is psychosociale hulp heel belangrijk: na een ramp is er hulp nodig aan kinderen en degenen die met kinderen werken om de gebeurtenissen te verwerken. UNICEF start met cursussen op het gebied van psychosociale hulp zodat daar meer capaciteit op is voor nu en bij toekomstige rampen.

Medewerkers van UNICEF zagen meteen al na de orkaan hoe de bevolking en overheid van Sint Maarten grote veerkracht vertoonden. Het is een prestatie dat de scholen in oktober al weer open waren en dat vrijwel alle kinderen weer toegang tot onderwijs hebben. Hier hebben ook de Nederlandse overheid en andere maatschappelijke organisaties aan bijgedragen. Op andere zwaar getroffen eilanden zoals Dominica heeft 35 procent van de kinderen nog niet de mogelijkheid om onderwijs te volgen.

UNICEF heeft op Sint Maarten de situatie van kinderen, leerkrachten en personeel van basisscholen, middelbare scholen, kinderopvangcentra en pleegzorginstellingen na de ramp geïnventariseerd, in nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Justitie. In gesprekken met de schoolhoofden en het ministerie heeft UNICEF advies gegeven over hoe onderwijs het beste weer opgestart kon worden na de ramp. UNICEF nam deel aan het team binnen het ministerie waarin de plannen voor de onderwijssector werden bepaald, als onderdeel van het nationale wederopbouwplan.

Het is belangrijk dat scholen rampbestendig worden herbouwd en dat alle leerkrachten, leerlingen en ouders voorbereid zijn op toekomstige rampen. Ook gaat UNICEF verder met advisering en ondersteuning aan de overheid van Sint Maarten op het terrein van bescherming van kinderen tegen geweld, misbruik en uitbuiting.