40% Kinderen niet naar school in de top tien landen met onderwijsachterstand

31 augustus 2016

New York, Den Haag, 1 september 2016 - In de tien landen waar het hoogste percentage kinderen geen onderwijs volgt, gaan bijna twee op de vijf kinderen - 18 miljoen in totaal – niet naar de basisschool, zegt UNICEF vandaag. Liberia scoort het slechtst. Bijna tweederde van de kinderen in de basisschoolleeftijd gaat niet naar school in dit land. In Zuid-Soedan loopt 59 procent van de kinderen hun recht op onderwijs mis. Een op de drie scholen is er gesloten als gevolg van conflict.

EMBARGO tot 1 SEPTEMBER 2016, 06.00

Hoewel niet in de top-10 gaan in Syrië 2,1 miljoen kinderen (5-17 jaar), niet naar school. Nog eens 600.000 Syrische kinderen die als vluchteling in de omliggende landen wonen volgen geen onderwijs. De Nederlander Bart Vrolijk is hoofd onderwijs voor UNICEF in Syrië. “Bij het conflict in Syrië denken veel mensen misschien niet direct aan onderwijs, dat snap ik best. Maar besef dat de wereld van deze kinderen is ingestort. Alles is chaos, onzekerheid en gevaar. Hun enige afleiding, hun enige dagelijkse routine, en hun enige perspectief op toekomst is onderwijs.”

Ook de andere landen in het lijstje, Afghanistan (46 procent van de kinderen gaat niet naar school), Soedan (45 procent), Niger (38 procent) en Nigeria (34 procent), tonen hoe humanitaire situaties en langdurige crises kinderen van school houden. De UNICEF cijfers benadrukken de omvang van de onderwijscrisis in landen die getroffen zijn door conflict, langdurige perioden van droogte, overstromingen, aardbevingen en extreme armoede. Van sommige landen, zoals Somalië en Libië zijn geen recente, betrouwbare gegevens beschikbaar mede als gevolg aanhoudende conflicten.

UNICEF vreest dat zonder onderwijs, een generatie van kinderen zal opgroeien zonder de vaardigheden die ze nodig hebben om te kunnen bijdragen aan hun samenleving. De al wanhopige situatie van miljoenen kinderen en hun families zal zo nog meer verergeren.

Onderwijs is een van de minst gefinancierde sectoren tijdens humanitaire situaties. In 2015 ontvingen humanitaire organisaties slechts 31 procent van de gevraagde financiering voor onderwijs. Dat is een daling van 66 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Terwijl de onderwijsbehoeften sinds 2005 met 126 procent zijn gestegen, is de financiering slechts verhoogd met 4 procent.

Onderwijssystemen die bestand zijn tegen langdurige crises, kunnen niet worden opgezet met korte termijn financiering, aldus UNICEF. Tijdens de World Humanitarian Summit van mei 2016 werd een nieuw financieringsplatform ‘Education Cannot Wait’ gelanceerd. Het doel van dit platform is de kloof te dichten tussen onderwijs tijdens crises en ontwikkeling op lange termijn, door middel van structurele financiering.

"Voor landen die getroffen zijn door conflicten, is onderwijs cruciaal. Onderwijs rust kinderen uit met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om hun gemeenschappen te herbouwen als de crisis voorbij is. Op de korte termijn biedt onderwijs kinderen stabiliteit en structuur. Scholen beschermen kinderen tegen trauma's en fysieke gevaren om hen heen. Als kinderen niet naar school gaan lopen ze een verhoogd risico op misbruik, uitbuiting en rekrutering door gewapende groepen", zegt Jo Bourne, hoofd onderwijs van UNICEF.