UNICEF: steeds meer ongelijkheid onder kinderen wereldwijd

28 juni 2016

De Sustainable Development Goals zullen in 2030 niet worden gehaald als de huidige trend doorzet, waarschuwt UNICEF vandaag in het rapport ‘The State of the World’s Children’. Het jaarlijkse UNICEF-rapport over de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd schetst een grimmig toekomstbeeld voor de armste kinderen in de wereld, als overheden, donateurs, bedrijven en internationale organisaties geen extra inspanning leveren. De verschillen tussen kinderen zijn groter dan ooit. De geboekte vooruitgang is niet eerlijk verdeeld. De armste kinderen hebben twee keer zoveel kans om voor hun vijfde verjaardag te sterven. Tot aan 2030, de streefdatum voor de werelddoelen, zullen alsnog 69 miljoen kinderen sterven aan veelal vermijdbare oorzaken, groeien 167 miljoen kinderen op in armoede en zijn 750 miljoen vrouwen al als kind getrouwd.

800 uni203031

“Het geven van een eerlijke kans voor alle kinderen is een keuze”, zegt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. “Willen we in 2030 de nieuwe werelddoelen halen, dan moeten we investeren in de meest kwetsbare kinderen en in innovatieve manieren om problemen op te lossen. Kinderen en daarmee hele samenlevingen kunnen zo vooruit worden geholpen, binnen vaak niet meer dan één generatie”. Het rapport wijst erop dat investeren in de meest kwetsbare kinderen onmiddellijk voordelen oplevert. Zo zorgen cash transfers, een soort kinderbijslag voor de armste gezinnen, ervoor dat kinderen langer op school blijven. Gemiddeld zorgt één jaar extra onderwijs later voor een stijging van tien procent in het inkomen. Elk extra jaar onderwijs betekent een daling van het landelijke armoedepercentage met negen procent.

Het rapport laat zien dat er ook vooruitgang is geboekt de afgelopen jaren:

 • De cijfers van kinderen die sterven voor hun vijfde levensjaar zijn wereldwijd meer dan gehalveerd sinds 1990.
 • In 129 landen gaan er evenveel jongens als meisjes naar de basisschool.
 • Het aantal mensen dat in extreme armoede leefde, is met bijna de helft gehalveerd ten opzichte van 1990.

Maar deze vooruitgang is niet eerlijk verdeeld, aldus het rapport:

 • De armste kinderen lopen twee keer zoveel kans te sterven voor hun vijfde verjaardag of te lijden aan chronische ondervoeding als de rijkste kinderen.
 • In een groot deel van Zuid-Azië en sub-Sahara Afrika hebben kinderen van wie de moeder geen opleiding heeft, bijna drie keer meer kans om te sterven voordat zij vijf jaar zijn, dan kinderen van moeders die secundair onderwijs hebben gevolgd.
 • Meisjes uit de armste huishoudens lopen 2,5 keer meer risico om te trouwen als kind, dan meisjes uit de rijkste huishoudens.
 • Nergens zijn de vooruitzichten grimmiger dan in sub-Sahara Afrika, waar twee op de drie kinderen (minstens 247 miljoen kinderen in totaal) wonen in extreme armoede en beroofd zijn van wat ze nodig hebben om te overleven en zich te ontwikkelen.
 • Hoewel onderwijs een unieke rol speelt bij het verminderen van achterstand bij kinderen, is het aantal kinderen dat niet naar school gaat toegenomen sinds 2011. Momenteel gaan 124 miljoen kinderen niet naar de basisschool of middelbare school. Een aanzienlijk deel van de kinderen dat wel naar school gaat, leert daar niets. Bijna twee van de vijf kinderen die de basisschool hebben afgerond, hebben niet geleerd hoe te lezen, schrijven of rekenen.

Arjan de Wagt, voedingsdeskundige voor UNICEF in Nigeria, ziet in de praktijk hoe oneerlijk de verdeling is: “Teveel kinderen in Nigeria overlijden voor hun vijfde verjaardag aan oorzaken die te voorkomen zouden zijn met voldoende voeding of medische zorg. Door het conflict in het noorden van dit land zijn de omstandigheden voor talloze kleine kinderen een van de dodelijkste ter wereld. Om de sterftecijfers ook naar beneden te krijgen staan we voor de uitdaging om met name de allerarmste groepen kinderen in de moeilijkst bereikbare gebieden te helpen. Daar span ik me voor in als voedingsdeskundige voor UNICEF, maar er moet nog veel meer gebeuren”.

Het rapport toont aan dat, als er niks verandert, in 2030 sub-Sahara Afrika tegen het volgende aanloopt:

 • Tussen nu en 2030 zal bijna de helft van de 69 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag zijn gestorven door veelal vermijdbare oorzaken.
 • Meer dan de helft van de 60 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd volgt nog steeds geen onderwijs.
 • Negen van de tien kinderen leeft in extreme armoede.

Ongelijkheid is op te lossen zo betoogt het rapport

Betere gegevens over de meest kwetsbare kinderen, innovatieve manieren om oude problemen op te lossen, meer rechtvaardige investeringen en een grote betrokkenheid van de gemeenschappen helpen om verschillen te verkleinen.

“Het wegnemen van eerlijke kansen voor honderden miljoenen kinderen is niet alleen bedreiging voor de toekomst van deze individuele kinderen. Door de cyclus van achterstand van generaties gezinnen niet te doorbreken, komt de toekomst van een hele samenleving in gevaar”, zegt UNICEF-directeur Anthony Lake. “We hebben een keuze: investeer nu in deze kinderen voordat onze wereld steeds ongelijker en meer verdeeld wordt.”

Uni203031