Koninkrijksconferentie besluit kinderrechten meer aandacht te geven in regeringsbeleid

3 april 2014

Tijdens de Koninkrijksconferentie op Aruba gisteren besloten regeringsleiders van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland dat kinderrechten meer aandacht zullen gaan krijgen in het overheidsbeleid van elk land en in de samenwerking binnen het Koninkrijk. Voor het eerst is op regeringsniveau binnen het Koninkrijk gesproken over kinderrechten en zijn duidelijke afspraken gemaakt over verbetering ervan. Er komt een Taskforce Kinderrechten en op de Koninkrijksconferentie van 2015 zal het onderwerp wederom op de agenda staan. UNICEF is hier zeer tevreden mee. “Kinderrechten gelden immers voor alle kinderen in het Koninkrijk, of ze nou in Nederland opgroeien of in het Caribisch deel van het Koninkrijk", zegt Karin Kloosterboer, expert kinderrechten bij UNICEF Nederland.

Gs unicef011

Kinderen worden op de eilanden in het Caribisch deel van ons Koninkrijk én in Nederland nog dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende problemen, zoals geweld, armoede, afwezige vaders, tienerzwangerschappen, het ontbreken van verblijfspapieren. UNICEF Nederland presenteerde in mei 2013 zes rapporten over de situatie van kinderen op de zes eilanden, waaruit naar voren kwam dat het minimumniveau van het Kinderrechtenverdrag nog bij lange na niet wordt gehaald. Ook in Nederland worden jaarlijks vele kinderen slachtoffer van mishandeling, leven kinderen in armoede en zijn er andere kinderrechtelijke zorgen.

Tijdens de conferentie introduceerde kinderrechtenexpert Nils Kastberg, die veel ervaring en kennis heeft van het Caribisch gebied, het onderwerp geweld tegen kinderen. Hij maakte duidelijk welk effect geweld heeft op kind, gezin en samenleving. Ook vertelde hij op welke wijze geweld kan worden teruggedrongen. De premiers Mike Eman van Aruba, Ivar Asjes van Curaçao, Sarah Wescot-Williams van St. Maarten en coördinerend minister van Koninkrijkszaken (BZK) Ronald Plasterk vanuit Nederland spraken vervolgens ruim een uur lang met elkaar over de problemen waarmee kinderen worden geconfronteerd en de mogelijkheden om die situatie te verbeteren.

Besproken is dat ieder land in gesprek gaat met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, media, kerkelijke organisaties om zo tot verbeteringen te komen. Op 20 november 2014 – de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties – worden de eerste voorstellen gepresenteerd in een actieplan. Ook moeten de UNICEF-onderzoeken een vervolg krijgen. Met hulp van internationale organisaties zullen data worden geregistreerd zodat beter kan worden gevolgd of verbeterplannen daadwerkelijk effect hebben.