Overstromingen treffen kwetsbare kinderen in Pakistan

29 augustus 2022

Hevige moessonregens en overstromingen hebben dorpen en de infrastructuur in grote delen van Pakistan weggespoeld. Daarbij zijn sinds juni meer dan duizend mensen om het leven zijn gekomen, een derde daarvan zijn kinderen.

Een jongen houdt zijn bezittingen vast na overstroming van zijn huis.

Een jongen houdt zijn bezittingen vast na overstroming van zijn huis.

Een jongen houdt zijn bezittingen vast na overstroming van zijn huis.

De Pakistaanse regering zegt dat minstens 33 miljoen mensen zijn getroffen door deze klimaatramp. Ongekende regenval heeft dammen, bruggen, scholen en gezondheidscentra weggevaagd, waardoor duizenden gezinnen dakloos werden. Ze verblijven noodgedwongen in de open lucht, terwijl het onophoudelijke regent. Deze gezinnen hebben dringend onderdak, veilig drinkwater, voeding en medische zorg nodig. Er bestaat een groot risico op voedselschaarste en uitbraken van ziektes als diarree en cholera die vooral voor kinderen levensgevaarlijk zijn. 

Hulpverlening uitgebreid

De delen van Pakistan die nu onder water liggen, behoren tot de meest kwetsbare gebieden. Al voor deze ramp leden kinderen in deze gebieden aan ondervoeding, hadden zij slecht toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en gingen veel kinderen niet naar school.

UNICEF was al actief in Pakistan en heeft de hulpverlening opgeschaald. UNICEF levert veilig drinkwater, levensreddende medische benodigdheden, medicijnen en vaccins, therapeutische voeding en hygiënekits voor kinderen en gezinnen. We richten ook tijdelijke leercentra op en zorgen voor de bescherming en het psychosociaal welzijn van getroffen kinderen. Tot nu toe hebben we zo'n 300.000 mensen bereikt. De verwachting is dat er nog veel meer nodig zal zijn om alle getroffen gezinnen te bereiken. De Pakistaanse regering en de Verenigde Naties hebben samen een dringende oproep gedaan voor 160 miljoen dollar om de noodhulp snel te kunnen uitbreiden.

Help de kinderen in Pakistan

Doneer nu