Onbegeleide kindvluchtelingen uit Oekraïne in Nederland van de radar

21 april 2022

UNICEF Nederland maakt zich grote zorgen over de kinderen die zonder ouder of wettelijk vertegenwoordiger op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Ook in Nederland komen onbegeleide Oekraïense kinderen aan, maar zij zijn nauwelijks in beeld bij de organisaties die zorgen voor veilige opvang. Onbegeleide kinderen dreigen nu van de radar te verdwijnen en lopen het risico slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting. 

Sofi, 14 jaar oud.

Sofi, 14 jaar oud.

Sofi, 14 jaar oud.

In totaal zijn meer dan 2 miljoen Oekraïense kinderen in de afgelopen weken hun land uit gevlucht, ook naar Nederland. In andere landen zijn inmiddels honderden onbegeleide kinderen geregistreerd. Maar hoeveel onbegeleide Oekraïense kinderen in Nederland verblijven, is nog altijd niet bekend. Ook bij de verantwoordelijke instanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en Nidos, zijn deze kinderen nauwelijks in beeld.

Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: ‘Betrouwbare cijfers ontbreken nog altijd. Deze vluchtelingenkinderen mogen in ons land niet van de radar verdwijnen. Zij zijn uiterst kwetsbaar en lopen een reëel risico om slachtoffer te worden van uitbuiting en mensenhandel.’

Op dit moment hebben 39.640 mensen met de Oekraïense nationaliteit zich in Nederland geregistreerd (ministerie van Justitie en Veiligheid, peildatum 19 april 2022). Meer dan een derde (36%) daarvan betreft kinderen die met een ouder of wettelijk verzorger in ons land zijn aangekomen. UNICEF schat op basis van cijfers in andere landen dat in Nederland ook enkele honderden kinderen zonder ouder of wettelijke verzorger verblijven.

Alle onbegeleide kinderen moeten in Nederland door de gemeente of door de particulieren waar zij verblijven worden doorverwezen naar de Raad voor de Kinderbescherming of voogdij-instelling Nidos. Tot op heden zijn daar nog maar enkele onbegeleide kinderen aangemeld. ‘Onbegeleide kinderen moeten snel de juiste hulp en begeleiding krijgen', zegt Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland. 'Het is van groot belang dat zij worden geïdentificeerd en geregistreerd en dat signalen van mensenhandel en uitbuiting snel worden gezien en gemeld.’

UNICEF wijst er met klem op dat meer voorlichting en informatie nodig is, en dat in de gemeentelijke opvang de juiste kennis en kunde aanwezig moet zijn om onbegeleide minderjarigen te kunnen signaleren en begeleiden. Daarnaast is het belangrijk dat onbegeleide kinderen worden aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming en Nidos. UNICEF Nederland biedt informatie en voorlichting over de identificatie en registratie van onbegeleide kinderen aan gemeenten en opvangorganisaties. De kinderrechtenorganisatie vindt daarnaast dat meer gecentraliseerde voorlichting vanuit de overheid nodig is.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.