Jongeren delen hun zorgen over mentaal welzijn, gelijke kansen en klimaat met Kamerleden

8 december 2021

De afgelopen maanden haalde UNICEF via social media de mening op van jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Hieruit blijkt dat jongeren in Nederland zich grote zorgen maken over mentaal welzijn, gelijke kansen en het klimaat. UNICEF wil dat jongeren beter gehoord worden en vaker bij beslissingen betrokken worden. Vandaag gaan drie jongeren daarom in gesprek met Kamerleden over hun advies.

Speak up jongerenadvies

Sarah (14 jaar), Sheila (16 jaar) en Sibren (18 jaar) gaan vandaag namens de jongeren van Nederland in gesprek met Kamerleden over de zes adviespunten van het Speak up jongerenadvies: 

  • Minder focus op toetsen, meer nadruk op talentontwikkeling 
  • Meer openheid, begrip en kennis over mentaal welzijn 
  • Discriminatie en vooroordelen aanpakken voor gelijke kansen in het onderwijs 
  • Laagdrempelige hulp aan jongeren 
  • Meer klimaatbewustheid onder volwassenen 
  • Milieuvervuiling van grote bedrijven tegengaan 

Benieuwd naar het Speak up jongerenadvies?

In het Speak up jongerenadvies delen jongeren hun zorgen en mogelijke oplossingen over mentaal welzijn, gelijke kansen en het klimaat.

Lees meer

Jongeren hebben ook écht iets in te brengen

Jongeren onder de achttien jaar zijn het afgelopen jaar hard geraakt door de coronacrisis. Toch ziet UNICEF dat er niet vaak naar hun mening wordt gevraagd. Daar moet verandering in komen. Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland: ‘Jongeren worden lang niet altijd betrokken bij beslissingen over belangrijke onderwerpen, terwijl het wel over hun toekomst gaat. Dat moet echt anders. Jongerenparticipatie is niet alleen een belangrijk recht uit het VN-Kinderverdrag, maar jongeren hebben ook echt iets in te brengen en komen met de mooiste ideeën.’ 

“Stemmen mag ik niet, maar een mening heb ik zeker wel! Je mening geven is voor veel jongeren best lastig, maar het is wel belangrijk dat wij gehoord worden.”

Lisa (16 jaar)

Meer dan 200 jongeren deelden hun mening met UNICEF

UNICEF vroeg op sociale media waar jongeren zich zorgen over maken. Meer dan 200 jongeren stuurden UNICEF berichten met hun mening. Drie onderwerpen sprongen er direct uit: mentaal welzijn, klimaat en gelijke kansen. Vervolgens spraken 36 jongeren met elkaar over deze thema's en kwamen zo gezamenlijk tot het Speak up jongerenadvies. Dit advies is getoetst onder een representatieve groep van 563 jongeren van 13 tot 18 jaar.  

Spoken word 'Weet jij het al?'

Een stevig advies is belangrijk, maar komt niet altijd binnen. Daarom gingen een aantal jongeren samen met spoken word-artiesten Benzokarim en Danielle Zawadi aan de slag met een creatieve versie van hun adviezen. Spoken word is gesproken woord in een voordracht en gaat meestal over maatschappelijke onderwerpen.

Global Forum for Children and Youth

Het aanbieden van het de uitkomst van Speak up valt midden in de eerste editie van het nieuwe Global Forum for Children and Youth. Het internationale, virtuele evenement waar jongeren samen met invloedrijke personen uit onder andere het bedrijfsleven, filantropie en overheden brainstormen over thema’s die kinderen en jongeren bezighouden zal jaarlijks plaats vinden in december.