Kinderrechten in Cijfers 2020

30 november 2021

Elk jaar vragen UNICEF Nederland en Defence for Children bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport cijfers op die inzicht geven in de stand van zaken van kinderrechten in Nederland. Vandaag verschijnt het rapport ‘Kinderrechten in cijfers: 2020’, uitgegeven door het Kinderrechtencollectief.

Kinderrechtenincijfers2020 1200x630

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de coronacrisis die voor álle kinderen en jongeren in ons land een aanzienlijke impact had. Vooral kwetsbare kinderen, wiens rechten al onder druk staan, werden getroffen.

Het rapport bestaat uit 6 onderwerpen:

1. Migratie en kinderrechten

2. Kindermishandeling en kinderrechten

3. Jeugdhulp en kinderrechten

4. Jeugdstrafrecht en kinderrechten

5. Uitbuiting en kinderrechten

6. Armoede en kinderrechten

Een aantal opvallende cijfers en zaken

  • Er wachten nog steeds veel gevluchte kinderen op besluitvorming over hun verzoek om gezinshereniging. Het is van belang om kinderen die al zo lang gescheiden zijn van hun ouders en andere gezinsleden zo snel mogelijk te herenigen. De wachttijd voor gezinshereniging is in 2020 nog verder toegenomen: van gemiddeld 233 dagen in 2019 naar 289 dagen in 2020.
  • Het aantal kinderen dat in gezinslocaties in 2020 verblijft, is niet gedaald. En ook al is het aantal verhuisbewegingen van asielzoekersgezinnen in 2020 gelijk gebleven: de vele gedwongen verhuizingen en overplaatsingen van asielzoekerskinderen (en hun ouders) van de ene naar de andere opvanglocatie blijft een zorgpunt.
  • In de landelijke cijfers over armoede onder kinderen is een dalende trend zichtbaar. Wat meespeelt, is dat het CBS de inkomensnorm wijzigde, waardoor minder gezinnen onder de armoedegrens (kunnen) vallen.
  • Gemiddelde wachttijden, doorstroom en de aantallen kinderen die wachten op passende Jeugdhulp/bescherming en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt niet op landelijk niveau structureel bijgehouden. Deze cijfers zijn vooral af te leiden uit rechtelijke uitspraken en uit cijfers van instellingen.
  • In 2020 waren 23 kinderen in justitiële jeugdinrichtingen 12 of 13 jaar oud.
  • Het percentage van kinderen dat opgroeit onder het sociaal minimum is hoog in Caribisch Nederland.
  • Er is al jaren gebrek aan data over kindermishandeling in Caribisch Nederland, dat geldt ook voor 2020. Cijfers over kinderhandel in Caribisch Nederland zijn al jaren niet beschikbaar.

Wat is het Kinderrechtencollectief?

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit zes kernleden: de kinderrechtenorganisaties Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, UNICEF Nederland, en Save the Children en Terre des Hommes. En heeft daarnaast een groot netwerk van betrokken partners. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. We willen dat kinderrechten worden gewaarborgd in overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft.