Heropening van scholen wereldwijd kan niet wachten

15 juli 2021

Miljoenen kinderen wereldwijd kunnen nog steeds niet naar school. Vandaag de dag zijn basis- en middelbare scholen in 19 landen gesloten, waardoor meer dan 156 miljoen leerlingen geen onderwijs krijgen.

De zevenjarige Rahima kan dankzij de inzet van UNICEF weer naar school in Niamay, de hoofdstad van Niger

De zevenjarige Rahima kan dankzij de inzet van UNICEF weer naar school in Niamay, de hoofdstad van Niger

De zevenjarige Rahima kan dankzij de inzet van UNICEF weer naar school in Niamay, de hoofdstad van Niger

In een poging de coronapandemie in te dammen, hebben regeringen scholen te vaak en te lang gesloten, ook als dat niet altijd noodzakelijk was. In sommige landen waren scholen nog gesloten, terwijl bars en restaurants open bleven.

Gemiste schoolmaaltijden en vaccinaties

De grote verliezers zijn de kinderen en jongeren die onderwijs moeten missen en hierdoor een achterstand oplopen die misschien nooit wordt goedgemaakt. Naast een leerachterstand hebben de kinderen die onderwijs missen te maken met mentale problemen, worden ze blootgesteld aan geweld en misbruik, missen zij schoolmaaltijden en basisvaccinaties en ontwikkelen zij zich minder goed op het gebied van sociale vaardigheden.

Un0443369

Landen ondernemen geen actie

Uit onderzoek van onder andere UNICEF, UNESCO en de World Bank blijkt dat 1 op de 3 landen geen actie onderneemt om leerlingen te helpen met hun leerachterstand. Voor 40% van de landen geldt dat zij het schooljaar verlengen, maar meer dan de helft onderneemt geen actie. Voor nog eens 28% van de landen worden examens op de basis- en middelbare school geschrapt. In de lage-inkomenslanden kunnen negen van de tien scholen niet open omdat er geen zeep aanwezig is.

Belangrijke ontwikkeling

Kinderen die het harst zijn getroffen zijn kinderen die opgroeien in de meest kwetsbare situaties met weinig tot geen toegang tot hulpmiddelen om te kunnen blijven leren op afstand. Ook jonge kinderen, die zich juist in een belangrijk moment van hun ontwikkelen bevinden, worden getroffen door scholensluitingen.

Gedwongen ontslag

Ouders en verzorgers hebben het ook zwaar. Door kinderen thuis te houden, worden ouders over de hele wereld gedwongen hun baan op te zeggen, vooral in landen met geen of een beperkte ouderverlofregelingen.

Un0443344

Geen grote rol bij overdracht corona

Het heropenen van scholen kan niet wachten tot corona de wereld uit is. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat basis- en middelbare scholen geen grote rol spelen bij de overdracht van corona. Daarnaast is het risico op overdracht op de meeste scholen tot het minimum beperkt door passende maatregelen.

Vaccineren van kinderen niet verplichten

Alle scholen moeten zo snel mogelijk mogelijkheden bieden om onderwijs mogelijk te maken, zonder enige vorm van belemmeringen. Dat houdt ook in dat kinderen niet verplicht gesteld moeten worden om zich te laten vaccineren voordat zij naar school kunnen gaan.

Un0439592