Rechten en belangen Nederlandse kinderen nauwelijks meegenomen in coronabeleid  

28 mei 2020

De coronamaatregelen zijn voor iedereen vervelend, maar er zijn zeker twee groepen voor wie tijdens het opstellen van deze maatregelen onvoldoende aandacht is: kinderen en jongeren. UNICEF publiceert vandaag een analyse in samenwerking met de Universiteit Leiden en kinderrechtenhoogleraar Ton Liefaard, waaruit blijkt dat er te weinig rekening gehouden wordt met de gevolgen van de maatregelen voor kinderen en jongeren. 'Kinderen mogen niet de onzichtbare slachtoffers worden van deze crisis, daarom moeten hun belangen worden beschermd,' aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland. 

Meisje schrijft op krijtbord

Ook tijdens een wereldwijde crisis moeten de rechten van kinderen beschermd worden. 

Ook tijdens een wereldwijde crisis moeten de rechten van kinderen beschermd worden. 

Om tot deze conclusie te komen bekeek UNICEF Nederland ruim tachtig risico’s voor kinderen en jongeren voor, tijdens en na coronatijd. Deze onderwerpen komen aan bod: geweld tegen kinderen, onderwijs, mentaal welzijn, kinderen in Caribisch Nederland, jeugdzorg, jeugdstrafrecht en migratie. Allemaal hebben ze één ding gemeen: de rechten en belangen van kinderen zijn nauwelijks meegenomen in het coronabeleid. ‘Terwijl dat juist nu essentieel is, want alleen zo kunnen we voorkomen dat de situatie van kinderen verslechtert en dat er nog meer kwetsbare kinderen bij komen,’ legt Laszlo uit.

Mentale problemen door leren op afstand  

Hoewel scholen wel aandacht hebben voor eventuele leerachterstanden, is er te weinig aandacht voor het mentale welzijn van de leerlingen. ‘Het is belangrijk te weten hoe kinderen de crisis ervaren en wat dat psychisch met hen doet. Alleen zo kunnen zij adequaat worden geholpen,’ zegt Laszlo. Daarnaast zijn er middelbare scholen die pas na de zomervakantie weer opengaan. Dat betekent dat jongeren nog langer hun vriendenkring op afstand moeten onderhouden, iets wat sommigen heel moeilijk vinden. Bij jongeren die zich al eenzaam voelden voor de crisis, kan dat leiden tot mentale problemen.  

Zorgen over jeugdzorg

Ook voor de rechten en belangen van kinderen binnen de jeugdzorg en jeugdstrafrecht is niet genoeg aandacht. Toegang tot zorg is beperkt, en behandelingen worden uitgesteld. Soms kan zorg ook online plaatsvinden, maar in een videocall kunnen hulpverleners toch signalen over de thuissituatie van kinderen missen. Sommige jongeren zijn lastig te bereiken en er is geen zicht op mogelijke wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening. Kinderen in detentie mogen geen bezoek van hun ouders ontvangen of op verlof, terwijl dit belangrijk is voor hun ontwikkeling. 

#MijnNieuweWereld

UNICEF Nederland roept de politiek op om het belang en de rechten van kinderen tijdens en na de crisis in hun beleid op te nemen en kinderen hierover mee te laten denken. 'Het is cruciaal om van jongeren en kinderen zelf te horen wat zij nodig hebben, ook na coronatijd. Hun ideeën zijn nodig om de nieuwe wereld waarin we leven vorm te geven,' aldus Laszlo. Daarom start UNICEF met de campagne 'Mijn Nieuwe Wereld' zodat jongeren hun toekomstplannen kunnen delen. 

Lees het  volledige rapport van UNICEF  ‘Coronacrisis en kinderen en jongeren in Nederland: een inventarisatie van de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren in Nederland