250 miljoen kinderen lopen verhoogd risico op corona door gewapende strijd

20 april 2020

Als het coronavirus een land als Nederland plat kan leggen, wat doet het dan met landen die al jaren niet meer functioneren door oorlog en geweld? Op dit moment leven wereldwijd 250 miljoen kinderen in dit soort conflictgebieden. ‘Voor deze kinderen is het noodzakelijk dat strijdende partijen hun wapens neerleggen, want ook in die gebieden moeten we de corona-pandemie het hoofd bieden. Toegang voor humanitaire hulpverleners is nu van levensbelang’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF.

Moeder en dochter wassen hun handen in Jemen

Fatima en haar moeder wassen hun handen in een vluchtelingenkamp in Aden, Jemen. Ook hier wordt geen gehoor gegeven aan het staakt-het-vuren. 

Fatima en haar moeder wassen hun handen in een vluchtelingenkamp in Aden, Jemen. Ook hier wordt geen gehoor gegeven aan het staakt-het-vuren. 

Een maand geleden riep de VN iedereen op om de wapens neer te leggen, maar nog steeds woeden er gewelddadige conflicten in onder meer Syrië, Afghanistan, Burkina Faso, Libië, Mali, Oekraïne en Jemen. Verdere verspreiding van virus voorkomen is in deze gebieden onmogelijk zolang er nog gevochten wordt.

 Voor de kinderen die leven in dit geweld, maakt een staakt-het-vuren het verschil tussen leven en dood. Het beschermt ze niet alleen tegen de dood, verminking of ontheemding. Maar het maakt ook een einde aan de aanvallen op gezondheidscentra, water- en sanitaire voorzieningen; essentiële voorzieningen die had nodig zijn om het virus te stoppen.

Meisje thuis in Oekraïne tijdens de coronacrisis

In het oosten van Oekraïne gaat het geweld gewoon door. Victoria (5) en haar familie krijgen e-vouchers om hygiëneproducten te kunnen kopen en zichzelf te beschermen tegen het virus. 

In het oosten van Oekraïne gaat het geweld gewoon door. Victoria (5) en haar familie krijgen e-vouchers om hygiëneproducten te kunnen kopen en zichzelf te beschermen tegen het virus. 

Geef humanitaire hulpverleners toegang 

Alle strijdende partijen moeten nu een staakt-het-vuren akkoord sluiten en deze respecteren. ‘Autoriteiten die controle hebben over de grondgebieden, moeten zo snel mogelijk toegang geven aan humanitaire hulpverleners om kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus’, zegt Laszlo. ‘En gewapende troepen moeten de levering van hulpgoederen aan mensen die deze zo hard nodig hebben, niet langer verhinderen. Alle burgers moeten zo snel mogelijk toegang krijgen tot de hulp die nu zo cruciaal is voor hun overleving en welzijn.’ Daarnaast roept UNICEF op om alle kinderen die in gevangenschap leven zo snel mogelijk vrij te laten.

Zolang dit niet gebeurt zal het virus zich alsmaar verder blijven verspreiden in conflictgebieden. Samenwerking en solidariteit is de enige manier om het virus te bestrijden. Zonder oorlog en geweld is de kans om de pandemie succesvol aan te pakken veel groter, en krijgen 250 miljoen kinderen kans op een duurzame en blijvende vrede en daarmee zicht op een betere toekomst.