De eerste kinderen uit Griekse kampen naar Noord-Europa gebracht

18 april 2020

Vandaag komen 47 alleenreizende minderjarige asielzoekers vanuit Griekenland aan in Duitsland. Woensdag werden al 12 kinderen naar Luxemburg gebracht. Er zitten nog duizenden kinderen in overvolle Griekse kampen.

​​kinderen in de rij voor vruchtensap in kamp in Moria, op het eiland Lesbos, in Griekenland.

​​Kinderen in de rij voor vruchtensap in het opvang- en identificatiecentrum in Moria, op het eiland Lesbos in Griekenland.

​​Kinderen in de rij voor vruchtensap in het opvang- en identificatiecentrum in Moria, op het eiland Lesbos in Griekenland.

De kinderen, die zonder hun familie in slechte omstandigheden in kampen op Griekse eilanden zaten, kwamen vandaag veilig aan in Duitsland. UNICEF is blij dat de eerste kwetsbare kinderen nu naar andere landen in Europa worden gebracht. Hun komst wordt gezien als een bemoedigende start om in de komende weken meer kinderen te helpen door hen naar andere EU-landen over te plaatsen en weg te halen uit de overvolle kampen.

Dit zijn de eerste herplaatsingen van 1600 alleenreizende minderjarigen en dit komt voort uit een initiatief van de Europese Unie. Tien EU-lidstaten en Zwitserland hebben toegezegd kinderen op te nemen. Nederland heeft nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de Europese Unie.

UNICEF roept de Nederlandse regering op om ook zo snel mogelijk alleenstaande kinderen uit de Griekse kampen bescherming te bieden door hen op te vangen. En omsolidariteit tonen met de lidstaten die al gehoor hebben gegeven aan de noodkreet van Griekenland. "Ik hoop dat dit andere EU-lidstaten die hebben toegezegd kinderen op te nemen dit voorbeeld snel zullen volgen", zegt Afshan Khan, regionaal directeur van UNICEF voor Europa en Centraal-Azië. “Deze actie is van cruciaal belang, omdat deze kinderen het meest kwetsbaar zijn en het meest behoefte hebben aan bescherming. Het is ook een tastbare manier om de voortdurende inspanningen van de Griekse autoriteiten te steunen om voor de duizenden vluchtelingen- en migrantenkinderen te zorgen."

Op 23 april is er een oproep door verschillende organisaties en personen geplaatst in de NRC: Nederland moet zich solidair tonen en het voorbeeld van de andere EU lidstaten volgen. De tijd dringt en de situatie is urgent.

Onder het Internationale Kinderrechtenverdrag is vastgesteld dat kinderen op de vlucht extra beschermd moeten worden en recht hebben op hulp (artikel 22). Deze kinderen krijgt de veilige huisvesting, gezondheidszorg en bescherming waar ze recht op hebben.

UNICEF, UNHCR en IOM hebben nauw samengewerkt om normen vast te stellen op basis waarvan kinderen moeten worden geïdentificeerd bij relocatie, de “Minimum Child Protection Standards for Identification of Unaccompanied and separated Children to be Relocated from Greece to other countries in the European Union." Internationale mensenrechten- en kinderrechtenkaders, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Vluchtelingenverdrag moeten hierbij leidend zijn. Ook moeten het belang van het kind en de individuele omstandigheden van kinderen altijd in kaart worden gebracht en meegewogen worden in de beslissing om het kind over te plaatsen.