UNICEF: Verhoogd risico op misbruik, verwaarlozing en uitbuiting van kinderen tijdens corona-maatregelen

23 maart 2020

DEN HAAG - Door de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen honderden miljoenen kinderen over de hele wereld te maken krijgen met toenemende bedreiging van hun veiligheid en welzijn: mishandeling, geweld, uitbuiting, sociale uitsluiting en scheiding van verzorgers. UNICEF dringt er daarom bij regeringen op aan de veiligheid en het welzijn van kinderen te waarborgen. 

Een verlaten speeltuin in een wijk in Italië.

Een verlaten speeltuin in een wijk in Italië.

Een verlaten speeltuin in een wijk in Italië.

De maatregelen tegen het coronavirus hebben ook in Nederland grote impact op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. 'We maken ons in Nederland vooral zorgen over de kinderen die voor de crisis al kwetsbaar waren, zoals kinderen die te maken hebben met kindermishandeling, armoede of kinderen die gevlucht zijn. Door isolatie raken juist deze kinderen uit het zicht,' zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. Voor kwetsbare kinderen kan het verlies van activiteiten zoals school en sport extra lastig zijn en ervoor zorgen dat zij nergens meer een veilige plek hebben.

In korte tijd heeft het coronavirus het leven van kinderen en gezinnen over de hele wereld op zijn kop gezet. De noodzakelijke quarantainemaatregelen zoals het sluiten van scholen en bewegingsbeperking verstoren de dagelijkse routine en zorg voor kinderen en creëren extra stress bij ouders en verzorgers die mogelijk hun baan verliezen. 

'Wereldwijd sluiten scholen en ouders hebben moeite om voor hun kinderen te zorgen en rond te komen. De risico's voor kwetsbare kinderen nemen toe. Ook zijn bevolkingsgroepen die al in nood waren, zoals vluchtelingen en migranten, extra getroffen door de maatregelen,' aldus Laszlo.

Als maatregelen niet voorzien in de specifieke bescherming van vrouwen en meisjes, kan er een groter risico zijn op seksuele uitbuiting, misbruik en kindhuwelijken. Recente voorbeelden uit China wijzen bijvoorbeeld op een aanzienlijke toename van gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes.

Tijdens eerdere noodsituaties in de volksgezondheid nam het aantal gevallen van misbruik en uitbuiting van kinderen ook toe. Schoolsluitingen tijdens het uitbreken van ebola in West-Afrika van 2014 tot 2016 droegen bijvoorbeeld bij aan een toename van kinderarbeid, verwaarlozing, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. In Sierra Leone is het aantal tienerzwangerschappen zelfs meer dan verdubbeld sinds die uitbraak van ebola.

UNICEF dringt erop aan dat regeringen concrete stappen nemen om ervoor te zorgen dat de bescherming van kinderen onderdeel is van alle corona-preventiemaatregelen. Daarom heeft UNICEF praktische richtlijnen opgesteld om regeringen en organisaties hierbij te ondersteunen. De bescherming van kinderen verdient de grootste aandacht bij ziektebestrijding.

De UNICEF richtlijnen voor de bescherming van kinderen tijdens de coronaviruspandemie zijn te vinden op: https://www.unicef.org/documents/technical-note-protection-children-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic