Forse toename kinderslachtoffers in Centraal Afrikaanse Republiek

30 november 2018

BANGUI – De situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek is nog zwaarder en gevaarlijker voor kinderen dan vijf jaar geleden. Er is sprake van een acute ontwikkelingscrisis in een van de armste en minst ontwikkelde landen van de wereld. Veel mensen zijn op de vlucht, er is nauwelijks gezondheidszorg of schoon water en tekort aan voedsel. Twee van de drie kinderen heeft dringend hulp nodig, blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF.

Vluchtelingenkamp bij Seko

Vluchtelingenkamp bij Seko

Vluchtelingenkamp bij Seko

Volgens de meest recente cijfers zijn meer dan 1 miljoen mensen – waarvan minimaal de helft kind – in het land op de vlucht. Meer dan 573.000 mensen zijn zelfs gevlucht naar buurlanden. Op dit moment hebben 1,5 miljoen kinderen dringend humanitaire hulp nodig, een toename van 300.000 kinderen sinds 2016. Meer dan 43.000 kinderen onder de vijf jaar hebben een extreem verhoogd risico op overlijden door ernstig acute ondervoeding. Het land heeft het op een na hoogste sterftecijfer voor pasgeboren baby’s met hun moeders. Minder dan drie op de vijf kinderen halen het tot de basisschool, en bijna de helft heeft geen toegang tot schoon water.

De Centraal Afrikaanse Republiek staat wereldwijd op de een na laatste plaats volgens de Human Development Index als het gaat om levensverwachting, inkomen en educatie.

Bezetting door zwaarbewapende groepen

Vijf jaar geleden bereikten zware gevechten de hoofdstad Bangui en het geweld blijft toenemen. Duizenden kinderen zijn gevangen door bewapende groepen of zijn slachtoffer van seksueel geweld. Op dit moment wordt vier vijfde van het land bezet door rebellengroeperingen die hun geweld vaker richten op onschuldige burgers dan op elkaar. Gezondheidscentra, onderwijsinstanties, moskeeën en kerken, en plekken waar ontheemde mensen onderdak hebben gevonden, worden aangevallen. Kinderen hebben dringend bescherming nodig. Ook het geweld tegen humanitaire hulpverleners neemt fors toe; het aantal aanvallen tegen hulpverleners is dit jaar al verviervoudigd ten opzichte van 2017.

Dit doet UNICEF voor deze kwetsbare kinderen:

  • hulp verstrekken voor ernstig ondervoede kinderen. Samen met partners bereikt UNICEF 890.000 vrouwen en kinderen om ondervoeding te voorkomen;
  • het verschaffen van vaccinaties om kinderen immuun krijgen voor dodelijke ziektes en hen toegang verlenen tot schoon drinkwater en sanitair. UNICEF geeft de helft van alle nodige vaccinaties;
  • het opzetten van tijdelijke leer- en beschermingsruimtes waar kinderen noodeducatie krijgen;
  • hulp bieden aan het herstel en de herintegratie van kinderen die zijn vrijgelaten uit gewapende groepen of die zijn onderworpen aan seksueel geweld;
  • het snel bereiken van kwetsbare gemeenschappen via levensreddende basisbenodigdheden;
  • het verstrekken van bijna alle noodvoorraden in de Centraal Afrikaanse Republiek.