UNICEF wil dat migratie voor kinderen veilig wordt in 2018

18 december 2017

NEW YORK - 2018 zou een mijlpaal kunnen zijn voor kinderen op de vlucht, mits landen goede maatregelen nemen om hun veiligheid en welzijn te waarborgen. Dat stelt UNICEF in de aanloop naar de Internationale Migrantendag op 18 december. UNICEF roept de lidstaten op om de rechten, bescherming en het welzijn van kinderen die migreren centraal te stellen in de Global Compact on Migration, een internationale overeenkomst over alle aspecten van internationale migratie, die komend jaar wordt vastgesteld.

Download foto’s hier: http://uni.cf/2BlX6ga

Ongeveer 50 miljoen kinderen wereldwijd zijn onderweg. Veel van deze migratie is positief, omdat kinderen en hun families veilig en vrijwillig migreren. Maar migratie is voor miljoenen kinderen vrijwillig noch veilig, maar risicovol en gevaarlijk.

Een geschatte 28 miljoen kinderen zijn door conflict van huis en haard verdreven. In veel gevallen hebben kinderen en gezinnen geen andere keuze dan gebruik te maken van smokkelaars, mensenhandelaren en onveilige routes, die hun veiligheid in gevaar brengen. Er zijn immers nauwelijks of geen veilige en legale routes.

De gevaarlijke Centraal-Mediterrane route van Libië naar Italië is het meest berucht. Alleen al dit jaar hebben 15.000 alleenreizende kinderen Italië bereikt via de Middellandse Zee, vaak gefaciliteerd door smokkelaars en mensenhandelaren. UNICEF schat dat dit jaar meer dan vierhonderd kinderen zijn overleden tijdens hun poging deze reis te maken. Duizenden kinderen werden onderweg in Libië het slachtoffer van mishandeling, uitbuiting, gedwongen slavernij en kwamen in gevangenissen terecht.

'Voor ontelbaar veel kinderen is migratie veilig en normaal – het helpt  kinderen, hun familie en gemeenschappen te groeien en zich te ontwikkelen', zegt Ted Chaiban, programmadirecteur van UNICEF. 'Maar er is een andere werkelijkheid voor miljoenen kinderen voor wie migratie zeer gevaarlijk en niet vrijwillig is. Ieder jaar riskeren duizenden kinderen hun leven om Europa te bereiken via Libië, omdat reguliere migratieroutes voor hen niet toegankelijk zijn.'

Volgend jaar zullen de onderhandelingen en uiteindelijke goedkeuring plaatsvinden van de Global Compact on Migration, een internationale overeenkomst over alle aspecten van internationale migratie. Dit is het moment voor landen om maatregelen te nemen die minderjarige migranten zullen helpen, in overeenstemming met de New York Verklaring voor Vluchtelingen en Migranten en het Kinderrechtenverdrag. UNICEF roept de lidstaten op om de rechten, bescherming en het welzijn van kinderen die migreren centraal te stellen in de uiteindelijke tekst van de Global Compact.

'Migratie, vooral voor kinderen, hoeft niet gevaarlijk te zijn', zei Chaiban. 'Beleid en maatregelen die ertoe leiden dat kinderen die migreren  gevaar lopen moeten we én kunnen we veranderen. 2018 is het jaar om dit te doen, de Global Compact on Migration biedt ons deze kans.'

Wereldwijd hebben vele nationale, regionale en lokale overheden al positieve maatregelen genomen om kinderen die migreren te beschermen. Een aantal van deze goede maatregelen, uitgelicht in het recente UNICEF-rapport Beyond Borders:  

 • Investeer in sterke en allesomvattende nationale kinderbeschermingssystemen die kinderen die migreren beschermen tegen uitbuiting en geweld.
 • Investeer in voldoende opvang en zorgcentra en kies voor alternatieven voor detentie, zoals bijvoorbeeld rapportageplicht of mensen die garant staan dat een migrant niet onderduikt en van de radar verdwijnt.
 • Neem praktische obstakels voor gezinshereniging weg, zoals te strikte definities van het begrip 'familie' of financiële drempels.
 • Houd bij terugkeer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de perso(o)nen die moet(en) terugkeren - doe een verifieerbare en gedocumenteerde belangenafweging en zorg dat terugkeerders goed kunnen re-integreren in de samenleving.
 • Open scholen en gezondheidscentra voor kinderen die migreren en plaats ‘firewalls’ tussen immigratiediensten en openbare voorzieningen, zodat ieder kind zonder angst voor opsporing, vervolging of uitzetting gebruik kan maken van gezondheidszorg, onderwijs, het rechtssysteem en huisvesting.
 • Zorg dat de voorwaarden voor het overmaken van remittances (bedragen die migranten overmaken naar huis) gunstig zijn, zodat meer kinderen thuis naar school of de dokter kunnen.    

UNICEF vraagt overheden om zes zeer noodzakelijke maatregelen te nemen om kinderen die migreren en vluchten te beschermen:

 • Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
 • Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
 • Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
 • Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
 • Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
 • Neem maatregelen om vreemdelingenhaat, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.