Boodschap aan G20: gebrek aan middelen bedreigt onderwijs voor kinderen in crisisgebieden

7 juli 2017

Tijdens de G20-top laat UNICEF weten dat een tekort aan middelen het onderwijs aan kinderen op de vlucht bedreigt en pleit voor zes actiepunten om deze kinderen veiligheid en perspectief te bieden.

HAMBURG, 7 juli 2017 – Gebrek aan geld bedreigt het onderwijs aan miljoenen kinderen die getroffen zijn door conflicten of rampen, waaronder vele kinderen op de vlucht. Zo waarschuwt UNICEF vandaag aan het begin van de G20-top in Hamburg. Meer dan 25 miljoen kinderen tussen de 6 en 15 jaar oud in conflictzones krijgen geen onderwijs. UNICEF heeft slechts 12 procent van de benodigde middelen om voor onderwijs aan kinderen in crisisgebieden te kunnen zorgen.

Het probleem is zeer urgent voor kinderen op de vlucht. Wereldwijd zijn er bijna vijftig miljoen vluchtelingen- en migrantenkinderen. De kans dat kinderen op de vlucht geen onderwijs krijgen is vijf keer groter dan bij leeftijdsgenoten die in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De helft van het aantal kinderen op de vlucht is niet in staat om een opleiding te beginnen of om een eerdere opleiding af te maken.

'Zonder opleiding groeien kinderen op zonder de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om bij te dragen aan de vrede en de ontwikkeling van hun land. Dit verergert de wanhopige situatie van miljoenen kinderen', zegt Muzoon Almellehan (19) vanuit Hamburg. Ze is als kind gevlucht uit Syrië en als UNICEF-ambassadeur aanwezig bij de G20-top voor regeringsleiders. Voor kinderen in conflictgebieden zijn de risico’s volgens haar nog groter. 'Kinderen die niet naar school gaan, zijn extra kwetsbaar voor kindhuwelijken, kinderarbeid en rekrutering door strijdende partijen.'

Van de 820 miljoen euro die dit jaar nodig is voor onderwijs in crisisgebieden, heeft UNICEF tot nu toe 101 miljoen euro ontvangen. Deze middelen zijn nodig om 9,2 miljoen kinderen die getroffen worden door humanitaire crises toegang te geven tot formeel en informeel onderwijs.[1] Het tekort aan fondsen loopt sterk uiteen van 36 procent in Irak, tot 64 procent in Syrië en 74 procent in Jemen.

Gebrek aan onderwijs is een van de belangrijkste redenen voor kinderen en gezinnen om te vluchten. Onderzoek onder vluchtelingen en migranten in zowel Italië als Griekenland toont aan dat circa een derde van de kinderen en gezinnen besloten te vluchten vanwege onderwijskansen voor de kinderen. Ook uit recente gesprekken met in Servië gestrande vluchtelingen- en migrantenkinderen bleek dat slechte toegang tot onderwijs in hun thuisland en de hoop om elders goed onderwijs te krijgen een van de redenen was voor hun vlucht.

'Toen ik in 2014 Syrië moest ontvluchten was ik bang dat ik nooit meer naar school zou kunnen gaan. Maar toen ik aankwam in Jordanië en zag dat er een school was in het kamp, was dat een enorme opluchting en het gaf me hoop', zegt Muzoon. 'Onderwijs geeft kinderen zoals ik perspectief en een kans op een vreedzame en positieve toekomst.'

Als onderwijsactivist en Syrische vluchteling, slaat Muzoon met UNICEF de handen ineen om haar stem te laten horen. Dit doet ze namens de miljoenen kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld die verstoken zijn van onderwijs.

'Ik roep wereldleiders dringend op om te investeren in de toekomst van kinderen die leven in crisissituaties – zo investeren ze in de toekomst van onze wereld.'

In actie voor kinderen op de vlucht

UNICEF Nederland voert momenteel campagne voor alleenreizende kinderen op de vlucht in Europa. Alleen al in 2016 kwamen minimaal 33.000 kinderen alleen aan in Europa. In landen als Servië en Griekenland zorgt UNICEF ervoor dat voogden worden aangesteld die verantwoording nemen voor de kinderen. Ook verstrekken we kleding, bieden we ontspanningsactiviteiten én zorgen we ervoor dat kinderen weer naar school kunnen gaan.

Wereldwijd pleit UNICEF bij regeringen (zoals nu tijdens de G20) voor structurele verbeteringen in de situatie van kinderen op de vlucht. Enkele weken geleden riep UNICEF Nederland premier Rutte op om zich tijdens de G20 samen met andere leiders te scharen achter onderstaande zes actiepunten:

  1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
  2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  3. Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
  4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

[1] Ondanks de tekortschietende financiering dit jaar kan UNICEF veel kinderen bereiken met onderwijs dankzij de  steun van partners in eerdere jaren.