Aantal alleenreizende vluchtelingkinderen dat Italië bereikt verdubbelde in 2016

13 januari 2017

In 2016 arriveerden 25.800 alleenreizende kinderen over zee in Italië. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met het jaar ervoor, toen waren het er 12.360. Deze kinderen vormen een onthutsende 91 procent van alle 28.200 vluchtelingkinderen die Italië in 2016 bereikten. Dit hoge aantal alleenreizende kinderen is uniek voor deze route. In Griekenland gaat het maar om 17 procent van het aantal kinderen.

Lampedusa - “Deze aantallen laten een alarmerende trend zien van een toenemend aantal zeer kwetsbare kinderen die hun leven wagen om naar Europa te komen”, aldus Lucio Melandri, noodhulpcoördinator van UNICEF. “De huidige systemen slagen er niet in om deze kinderen, die op een onbekende plek arriveren, voldoende te beschermen. Omdat de kinderen op doorreis zijn, is een gecoördineerde Europese aanpak nodig om hen veilig te houden.”

De meerderheid van deze alleenreizende kinderen die afgelopen jaar arriveerden komen uit slechts vier landen: Eritrea, Egypte, Gambia en Nigeria. De meesten waren jongens tussen de 15 en 17 jaar, maar er waren ook meisjes en jongere kinderen bij. In het bijzonder meisjes zijn kwetsbaar voor seksuele uitbuiting door criminele bendes. UNICEF hoorde verschillende meisjes die in Libië tot prostitutie waren gedwongen om de overtocht te betalen. Jongens worden er over het algemeen gedwongen te werk gezet.

“De aanwezigheid van zo veel alleenreizende kinderen is nooit eerder gezien”, aldus Melandri. “Het is duidelijk dat we een serieus en groeiend probleem hebben. Er moet iets gebeuren aan de oorzaken die deze jongeren ertoe brengt alleen op reis te gaan. En ze hebben bescherming nodig.”

UNICEF pleit voor de volgende hulp aan vluchtelingkinderen:

  • Bescherming van kinderen op de vlucht, in het bijzonder alleenreizende kinderen, tegen uitbuiting en geweld
  • Stoppen met het opsluiten van kinderen die asiel zoeken door praktische alternatieven te bieden
  • Gezinnen bij elkaar houden als beste optie om kinderen te beschermen
  • Onderwijs voor alle vluchtelingkinderen en toegang tot gezondheidszorg
  • Actie om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken
  • Maastregelen om vreemdelingenhaat en discriminatie tegen te gaan