UNICEF pakt kinderhandel aan na aardbeving Nepal

19 juni 2015

Sinds de aardbevingen in Nepal heeft UNICEF 245 kinderen onderschept die verhandeld of onterecht in een kindertehuis geplaatst dreigden te worden. De kinderrechtenorganisatie werkt samen met de Nepalese overheid om kinderhandel te voorkomen.

Nepalkinderennaaardbeving

Kinderhandel is een bekend probleem in Nepal. Voor de aardbeving werden er alleen al naar schatting jaarlijks 12.000 kinderen verkocht aan mensenhandelaren in India. Meisjes worden op grote schaal ingezet als prostituee, jongens verdwijnen vaak in het circuit van slavenarbeid. De aardbevingen in Nepal maken de situatie van kinderen in het land extra kwetsbaar. ‘’Na een grote natuurramp neemt kinderhandel toe’’, zegt Tomoo Hozumi, directeur van UNICEF Nepal. ‘’Handelaren kunnen ouders eenvoudig overtuigen om kinderen aan hen mee te geven. Ze beloven onderwijs, een warme maaltijd en een goede toekomst. De realiteit is echter dat deze kinderen uitgebuit en misbruikt worden.’’

Daarnaast plaatsen ouders hun kind makkelijker in een kindertehuis, vanuit de overtuiging dat er daar beter voor hen gezorgd zal worden. In Nepal wonen 15.000 kinderen in een weeshuis. Naar schatting heeft 85 procent van hen ten minste één levende ouder. Om kinderhandel te voorkomen werkt UNICEF samen met lokale partijen in Nepal. Er zijn extra checkpoints ingericht waar de politie controleert op mensenhandel. Grensovergangen worden nauwlettend in de gaten gehouden en internationale adopties zijn voorlopig opgeschort. Ook op vliegvelden wordt extra gecontroleerd op kinderhandel. Ook geeft UNICEF extra voorlichting over kinderbescherming in de situatie na de aardbeving.

UNICEF is ook bezorgd over een toename van weeshuistoerisme na de aardbeving. Veel mensen willen op daarmee kinderen in Nepal helpen. "Het risico bestaat dat kinderen doelbewust van hun familie worden gescheiden om betalende vrijwilligers en bezoekers te trekken", aluds Hozumi. "Hoewel vrijwilligers meestal het beste met de kinderen voor hebben zijn ze zich er niet altijd van bewust dat hun komst de kinderen juist schaadt." UNICEF werkt samen met de toerisme- en vrijwilligerssector om weeshuistoerisme terug te dringen. Acht organisaties hebben hun vrijwilligersprogramma in Nepal inmiddels opgeschort. Hozumi: "De beste manier om kinderen in Nepal te helpen is de wederopbouw van getroffen gemeenschappen te ondersteunen en families bij elkaar te laten."

UNICEF zette in Nepal 141 kinderopvangplekken op voor 14.000 kinderen. Kinderen die hun familie kwijt zijn kunnen hier geregistreerd worden. Ook de steun voor tijdelijke scholen heeft als bij-bedoeling kinderen een veiligheid te bieden terwijl hun ouders hun huis weer opbouwen.

 

Nepalopvang