Nationale Postcode Loterij kent 13e trekking toe aan project “Stop Seksueel geweld in Conflictgebieden”

26 januari 2015

Dankzij de toekenning van ruim 2,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen Stichting Vluchteling en UNICEF de slachtoffers van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo en Libanon beter opvangen, beschermen en weerbaarder maken. De organisaties zullen zowel in Congo als Libanon zorgen voor medische hulp, psychosociale zorg, preventie en medische training voor lokale artsen. Ondersteunend hieraan voert Instituut Clingendael een onderzoek uit om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van de strijd tegen seksueel geweld in conflictsituaties.

Wanneer een maatschappij ontwricht raakt door een intern conflict of een oorlog, lopen vooral meisjes en vrouwen gevaar slachtoffer te worden van seksueel geweld. Maar ook jongens en mannen zijn naast dader geregeld slachtoffer. Strijdende partijen gebruiken het onder meer als oorlogswapen. Tegelijkertijd zorgt het oorlogsgeweld ervoor dat binnen de maatschappij en het gezin sociale structuren wegvallen. Op hun vlucht, in (officieuze) kampen en in tijdelijke onderkomens zijn meisjes en vrouwen nog kwetsbaarder.

Door het geld van de Nationale Postcode Loterij kunnen de organisaties in Congo en Libanon op meer plaatsen slachtoffers van seksueel geweld opvangen. In Congo wordt de medische en psychosociale zorg verbeterd en de capaciteit van het bestaande Mulamba one-stop-center uitgebreid. In Libanon wordt het bieden van medische en psychosociale zorg aan deze doelgroep op meer plaatsen mogelijk. Ook worden beroepscursussen aangeboden en is er aandacht voor mannen en jongens via religieuze leiders in de gemeenschap en stimuleren we het bewustzijn over de enorme impact van seksueel geweld en kindhuwelijken.

Tijdens het project “Stop Seksueel geweld in Conflictbieden” zetten de organisaties zich in om meisjes en vrouwen van de juiste hulpverlening te voorzien. Ook zorgen we ervoor dat mannen onderdeel zijn van de aanpak. Door de samenwerking van hulporganisaties en een kennisinstituut draagt dit project bij aan beter inzicht in hoe de aanpak van seksueel geweld rekening kan houden met de verhoudingen tussen mannen en vrouwen die hebben geleid tot het geweld in de eerste plaats. Deze antwoorden zijn niet alleen van belang voor het verder ontwikkelen van dit project, maar ook voor een scala aan diplomaten, beleidsmedewerkers en NGO’s, waaronder de vaste beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij.

 

*************************************************************************************