"Kindermishandeling in Nederland is super-epidemie!"

19 juli 2012

'Kindermishandeling in Nederland heeft de omvang van een'superepidemie!' Deze noodkreet slaakt Kinderombudsman MarcDullaert in het tv-programma Spraakmakende Zakenvan de IKON, datdeze zomer zes afleveringen lang aandacht aan het themakinderrechten besteedt.

In het indringende ronde-tafelgesprek onder leiding van PaulRosenmöller somt Dullaert onthutsende getallen op. In totaal zijner naar schatting minimaal 118.000 kinderen in ons land die temaken hebben met mishandeling en verwaarlozing. Terwijl ditwellicht nog maar het topje van de ijsberg is, betekent alleen aldit getal dat bij 34 op de 1000 kinderen sprake is vankindermishandeling. Dullaert: "Bij een griepepidemie worden 15 opde 10.000 mensen ziek."

Taskforce Kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling moet volgens Dullaert op vierpijlers worden gebaseerd: melding, preventie, behandeling en eengrotere onderlinge verantwoordelijkheid. Dullaert verwijt kabineten Tweede Kamer een 'gebrek aan urgentie'. Een jaar geleden schreefhij een brandbrief aan de Tweede Kamer met de dringende oproep nuecht eens maatregelen te nemen tegen het omvangrijke probleem. 'Alshet om nekkramp ging, zouden de voorpagina's van de kranten teklein zijn en zouden er miljoenen voor worden uitgetrokken!' Eenjaar nadat de brief is verzonden, lijkt er in de praktijk nogsteeds weinig te zijn gebeurd. Wel zijn er nu concrete plannen voorhet opzetten van een Taskforce Kindermishandeling die in oktobermoet worden geïnstalleerd. Dullaert: 'Te laat, maar ik wil ze graageen kans geven. Er moet nu écht iets gebeuren!'

Centrale rol landelijke overheid

Het gesprek over kindermishandeling in Nederland vindt plaats inhet Kinderrechtenhuis in Leiden. Aan tafel zitten ook Kim van Laaren Racquelle Bannink, die beiden in hun jeugd zijn mishandeld enverwaarloosd en hun indrukwekkende verhaal vertellen. PsycholoogMargreet Visser van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlemmaakt zich net als Dullaert sterk voor een centrale rol van delandelijke overheid bij de aanpak van kindermishandeling. "Hetkabinet   moet de verantwoordelijkheid op zich nemen endie niet op de gemeentes afschuiven", vindt zij. De landelijkeoverheid zou volgens haar het geld moeten bundelen, zodat ermultidisciplinaire centra kunnen komen in het hele land. De driecentra die er nu zijn, kunnen veel te weinig capaciteit bieden vooreen goede aanpak. Dullaert: "Het mag toch niet zo zijn dat je alskind beter in Haarlem dan in Schin op Geul mishandeld kan worden?Dat klinkt misschien cynisch, maar het is nu wel de realiteit."

Deze eerste aflevering van een zesdelige serie vanSpraakmakende Zaken wordt donderdag 19 juli uitgezonden om 21.15uur op Nederland 2. De serie kwam tot stand in samenwerking metUNICEF Nederland. Kijk voor meer informatie op www.spraakmakendezaken.nlen bijgaande aankondiging.

Hilversum, 18 juli 2012

NOOT VOOR DE REDACTIE

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Nieboer, IKON Communicatie & Marketing, tel. (035) 6727101 / 06-51072809 of met Jeanet Schuurman, UNICEF persvoorlichting, tel (070)3339378/ 06-53989391