UNICEF: Situatie kinderen in asielopvang onveranderd zorgelijk

14 september 2022

Ondanks meerdere alarmsignalen en noodgrepen, is de situatie voor kinderen in de noodopvang niet verbeterd. Het aantal alleenreizende minderjarige asielzoekers dat noodgedwongen in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijft, is inmiddels weer toegenomen tot 250 waar plaats is voor maximaal 55 kinderen. In noodopvang- en crisisnoodopvanglocaties verblijven meer dan drieduizend kinderen. UNICEF roept opnieuw met klem op om de rechten en belangen van deze kwetsbare groep kinderen in Nederland te beschermen.

Eerder dit jaar sprak UNICEF met kinderen die verblijven in de noodopvang.

Eerder dit jaar sprak UNICEF met kinderen die verblijven in de noodopvang.

Eerder dit jaar sprak UNICEF met kinderen die verblijven in de noodopvang.

UNICEF benadrukt dat ondanks alle maatregelen en pogingen er nog altijd geen structurele verbetering is in de situatie van kinderen in gezinnen en alleenreizende kinderen in de (crisis)noodopvang. Ook het voornemen van het kabinet om de mogelijkheid van gezinshereniging uit te stellen treft juist deze groep kinderen extra hard. Zij blijven hierdoor onnodig lang gescheiden van hun ouders en andere gezinsleden. Het is draaien aan de verkeerde knop, stelt UNICEF.

Een van de situaties waarover UNICEF onverminderd grote zorgen heeft, is het plaatsen van alleenreizende kinderen in crisisnoodopvang. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: ‘De afspraak is dat deze kwetsbare kinderen daar niet thuishoren. Er is nauwelijks zicht op de kinderen, het is onveilig en de kinderen missen zorg en onderwijs. Wij riepen eerder het kabinet en gemeenten op om de alleenreizende kinderen zo snel mogelijk uit de crisisnoodopvang te halen en onderbrengen in kleinschalige, stabiele en veilige opvang. In plaats daarvan zien we dat het aantal alleenreizende kinderen in Ter Apel en in de crisisnoodopvang toeneemt.’

Tijdelijke oplossingen

Stichting Nidos, verantwoordelijk voor de begeleiding van alleenreizende kinderen, haalde afgelopen maandag in samenspraak met het COA een groep van 150 alleenreizende kinderen weg uit Ter Apel. De 150 kinderen zijn als tijdelijke oplossing in andere locaties ondergebracht. Helaas leiden ook deze noodgrepen niet tot een structurele verbetering. Zo is het aantal alleenreizende kinderen dat noodgedwongen in ter Apel verblijft in amper een week tijd weer gestegen tot 250.

UNICEF roept opnieuw met klem het kabinet en gemeenten op om de rechten en belangen van kinderen in de asielopvang te beschermen. Suzanne Laszlo: ‘Er is specifieke aandacht voor kinderen nodig in de crisisaanpak van het kabinet. Kinderen mogen niet opnieuw de dupe worden van falend asielbeleid. De asielopvang moet zo snel als mogelijk voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor de opvang van kinderen, zodat zij zich veilig kunnen ontwikkelen en opgroeien.’

Over kinderen in de asiel(nood)opvang

Inmiddels wonen er volgens COA 3.030 kinderen in noodopvanglocaties, onder wie 791 alleenreizende kinderen (amv). Het totaal aantal kinderen in de crisisnoodopvang is onbekend, vanwege achterstallige registraties. In totaal wonen er 12.561 kinderen in de asielopvang in Nederland. Ongeveer een kwart van de kinderen die in Nederland in de asielopvang verblijven, wonen nu dus in een noodopvanglocatie.

In juni publiceerde de Werkgroep Kind in azc, waarvan UNICEF deel uitmaakt, het rapport ‘Noodsituatie op noodlocaties’ over de schadelijke situatie voor kinderen in de noodopvang. Deze kinderen lopen aantoonbare ontwikkelingsschade op en hebben onvoldoende toegang tot onderwijs en zorg. Ook raken kinderen ondervoed.