COVID-19 pandemie versterkt terugval in vaccinaties

15 juli 2022

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF luiden de noodklok. Uit nieuwe gegevens blijkt dat de vaccinatiegraad wereldwijd in 2021 verder is gedaald, waarbij 25 miljoen kinderen levensreddende vaccins zijn misgelopen.

Vaccinatie in Nepal

In Nepal krijgt de 3 maanden oude baby Rhythm zijn routinematige vaccinatie. Ondanks dat zijn moeder Durga drie uur heen en terug moet lopen naar het vaccinatiecentrum, legt ze graag die afstand af.

In Nepal krijgt de 3 maanden oude baby Rhythm zijn routinematige vaccinatie. Ondanks dat zijn moeder Durga drie uur heen en terug moet lopen naar het vaccinatiecentrum, legt ze graag die afstand af.

25 miljoen kinderen missen vaccinaties

Uit officiële gegevens die vandaag door de WHO en UNICEF zijn gepubliceerd, blijkt dat het aantal kinderen die gevaccineerd is in ongeveer 30 jaar tijd het sterkst is gedaald. Het percentage kinderen dat drie doses van het vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest (DTP3) kreeg, daalde tussen 2019 en 2021 van 5% naar 81%.

Het gevolg hiervan is dat een groeiend aantal kinderen het risico loopt op ernstige ziektes, terwijl deze voorkomen hadden kunnen worden. De daling heeft meerdere oorzaken. Denk aan een toenemend aantal kinderen die in conflict- en kwetsbare gebieden wonen, waar de toegang tot vaccinaties vaak een uitdaging is. Ook de toenemende verkeerde informatie over vaccins én problemen door COVID-19 zorgen dragen hieraan bij.

Grootste terugval in vaccinaties ooit

"Dit is alarmerend voor de gezondheid van kinderen. We zijn getuige van de grootste terugval in vaccinaties bij kinderen in een generatie. Dit kan levens kosten," aldus Catherine Russell, uitvoerend directeur van UNICEF. "Vorig jaar werd er tijdelijk een probleem verwacht door COVID-19, maar wat we nu zien is een aanhoudende daling. COVID-19 is geen excuus meer. We moeten een inhaalslag maken met vaccineren, anders zullen we getuige zijn van meer uitbraken, meer zieke kinderen en een grotere druk op de al overbelaste gezondheidszorg."

Van de 25 miljoen kinderen hebben 18 miljoen kinderen in de loop van het jaar geen enkele dosis DTP gekregen. De meeste kinderen wonen in ontwikkelingslanden als India, Nigeria, Indonesië, Ethiopië en de Filippijnen. In landen als Myanmar en Mozambique is het aantal kinderen dat geen enkel vaccin heeft gekregen tussen 2019 en 2021 ook sterk toegenomen.

De daling heeft ook betrekking op het HPV-vaccins. Wereldwijd is meer dan een kwart van de dekking van HPV-vaccins die in 2019 werd bereikt, verloren gegaan. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van vrouwen en meisjes.

Samen ziektes voorkomen

De scherpe daling in de afgelopen twee jaar laat zien dat we niet alleen pandemiegerelateerde verstoringen moeten aanpakken. Ieder kind wereldwijd moet ook bereikt worden met reguliere vaccinaties.

De WHO en UNICEF werken samen met Gavi, de Vaccine Alliance en andere partners om de wereldwijde Immunization Agenda 2030 (IA2030) uit te voeren, een strategie voor alle landen en relevante wereldwijde partners om de gestelde doelen te bereiken: het voorkomen van ziekten door vaccinaties en het leveren van vaccins aan iedereen, overal, op elke leeftijd.