Scholen sluiten is geen oplossing

25 november 2021

Nu de coronabesmettingen oplopen, valt ook het woord “scholensluiting" weer. Scholen sluiten is de slechtst denkbare oplossing in deze coronacrisis, want kinderen en jongeren betalen zo een onevenredig hoge prijs.

schoolklas met potloden op de voorgrond

Wij roepen het kabinet op om zich tot het uiterste in te spannen om de scholen open te houden. School is immers meer dan een plek om onderwijs te krijgen. ‘Als we inmiddels één harde les hebben geleerd, is het wel dat het sluiten van scholen de ontwikkeling van kinderen en jongeren ernstig schaadt', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Het is tijd dat volwassenen én de politiek nu andere stappen zetten om te voorkomen dat kinderen en jongeren opnieuw de dupe worden. Deze pandemie moet in de eerste plaats door volwassenen worden opgelost. Maak het sluiten van scholen geen onderdeel van de lockdownmaatregelen, gebruik kinderen niet als breekijzer en hou scholen open. ‘  

Niet in het belang van kinderen en jongeren

In de afgelopen anderhalf jaar heeft UNICEF zich steeds kritisch uitgesproken over scholensluiting als oplossing om corona tegen te gaan. Er zijn andere maatregelen die kunnen worden ingezet en die minder negatieve effecten hebben op het leven van kinderen en jongeren. 

Suzanne Laszlo: ‘Minderjarigen hebben geen stemrecht en geen vakbond. Ze hebben geen plaats aan de onderhandelingstafel en geen stem in de ministerraad. In deze crisis zien we dat de belangen van kinderen en tieners terugkerend ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen, zonder een deugdelijke onderbouwing. Terwijl we bij de ondertekening van het VN-Kinderrechtenverdrag afspraken dat, óók in tijden van crisis, de belangen van kinderen voorop staan. Het kabinet moet alles op alles zetten om de scholen open te houden. Kinderen en jongeren zijn geen gereedschap in deze pandemie. Maak het sluiten van scholen geen onderdeel van de lockdownmaatregelen, hou kinderen en jongeren buiten de gereedschapskist.’    

Leerlingen en scholen zijn lang nog niet allemaal hersteld van de klap die de schoolsluitingen van vorig jaar hebben veroorzaakt. Het creëerde niet alleen leerachterstanden maar ook leefachterstanden. Bij kinderen die niet naar school kunnen, ontbreken structuur, sociale contacten en perspectief; zaken die onmisbaar zijn als je opgroeit. Het aantal kinderen en jongeren met mentale problemen is schrikbarend toegenomen tijdens de schoolsluitingen en toch al kwetsbare of kansarme jongeren raakten uit beeld.