Nederland toonaangevend in tegengaan kinderarbeid

14 mei 2019

Vandaag is er een wet aangenomen die zorgt dat kinderarbeid beter kan worden aangepakt. Dit is goed nieuws voor de miljoenen werkende kinderen wereldwijd, waarvan velen ook producten maken voor de Nederlandse markt.

Vandaag stemde de Eerste Kamer vóór de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. Nederland neemt de aanpak van kinderarbeid serieus en is daarmee toonaangevend. Nederlandse bedrijven zullen voortaan moeten laten zien dat zij onderzoeken of er kinderarbeid in hun ketens voorkomt.

Kinderarbeid moet stoppen

Iedere dag worden wereldwijd 152 miljoen kinderen gedwongen te werken. Vaak onder hele zware omstandigheden. Ze gaan niet naar school, terwijl ze daar wel recht op hebben. In plaats daarvan maken ze kleding, werken op koffieplantages of winnen goud, koper en mica. Vaak voor onze westerse markt. Bedrijven kunnen op dit moment meestal niet aantonen of hun producten vrij zijn van kinderarbeid en andere misstanden. Nu is er wetgeving die bedrijven verplicht dit te onderzoeken en zo bij te dragen aan uitbanning van kinderarbeid.

Vrijwillig versus Wetgeving

UNICEF steunt bedrijven in het nemen van hun verantwoordelijkheid. Daarbij wordt van bedrijven verwacht dat ze niet alleen hun eigen productie vrij maken van kinderarbeid, maar ook die van hun leveranciers. Dit is in de praktijk heel lastig en daarom weten we dat wetgeving nodig is. Tot nu toe was het voor bedrijven in Nederland een vrijwillige keuze om misstanden zoals kinderarbeid tegen te gaan en maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Die vrijwilligheid zette helaas niet alle bedrijven aan tot actie. UNICEF werkt samen met bedrijven in convenanten om kinderarbeid tegen te gaan, maar niet alle bedrijven zijn aangesloten bij de convenanten.

In februari 2017 werd de Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen in de Tweede Kamer. Nu ook de Eerste Kamer met deze wet heeft ingestemd zullen alle bedrijven moeten verklaren dat zij kinderarbeid opsporen.

Goud winnen met pan

Goud wordt onder zware omstandigheden gewonnen.

Goud wordt onder zware omstandigheden gewonnen.

Transparant en eerlijker

Iedereen is het erover eens dat kinderarbeid een groot probleem is dat moet worden aangepakt. Daarom hebben alle VN-landen afgesproken om kinderarbeid voor 2025 volledig uit te bannen. Dat geeft ons nog zes jaar en juist daarom hebben we krachtig optreden van de overheid nodig en moet dit niet alleen op vrijwillige basis worden overgelaten aan bedrijven. Met deze wet is het eerlijker en duidelijker voor iedereen. Dit is het begin. Zoals ook bij de convenanten, verwachten wij ook van bedrijven dat ze in hun keten niet alleen kinderarbeid maar ook andere misstanden analyseren en oplossen. Deze keuze van de overheid is een prachtige eerste stap om samen verantwoordelijkheid te nemen over de impact van productie.