Nieuw rapport over leefomstandigheden van kinderen in Afghanistan

6 maart 2019

UNICEF Nederland publiceert vandaag het rapport 'Child Notice Afghanistan', waaruit blijkt dat de leefomstandigheden voor kinderen in Afghanistan zwaar zijn.

Jonge kinderen in Zuid-Afghanistan, 2018

Jonge kinderen in Zuid-Afghanistan, 2018

Jonge kinderen in Zuid-Afghanistan, 2018

Beoordeling asielverzoeken

Child Notice Afghanistan beschrijft de harde leefomstandigheden voor kinderen in Afghanistan. Kinderen lopen een groot risico om slachtoffer te worden van het gewapende conflict, huiselijk geweld, kindermisbruik of (seksuele) uitbuiting. In 2018 heeft de Afghaanse regering extra budget vrijgemaakt voor kinderbeschermingsprogramma’s. Toch kan ze kinderen onvoldoende bescherming bieden tegen geweld en misbruik.

UNICEF dringt bij de Nederlandse autoriteiten erop aan dat zij bij de beoordeling van asielverzoeken van Afghaanse kinderen en hun families rekening houden met de moeilijke leefomstandigheden voor kinderen in Afghanistan. En dat zouden zij ook moeten doen bij eventuele terugkeerprocedures.

Download het rapport Child Notice Afghanistan (pdf)

1 op de 18

Afghaanse kinderen haalt de eerste verjaardag niet

1,3 miljoen

kinderen onder de 5 moeten worden behandeld voor acute ondervoeding

2 op de 5

kinderen kunnen zich lichamelijk en mentaal niet volledig ontwikkelen

Majorie Kaandorp, migratie-expert bij UNICEF Nederland: "In de asielprocedure wordt nu onvoldoende rekening gehouden met de rechten en belangen van kinderen, zoals die zijn vastgelegd in internationale kinderrechtenverdragen. Daardoor is het niet altijd mogelijk om goed en onderbouwd te beoordelen of het veilig is voor kinderen en gezinnen om terug te keren."

Een Afghaanse jongen speelt bij tanks op een voormalig militair terrein.

Een Afghaanse jongen speelt bij tanks op een voormalig militair terrein.

Een Afghaanse jongen speelt bij tanks op een voormalig militair terrein.

Armoede en uitbuiting

In de afgelopen jaren zijn veel Afghaanse vluchtelingen vanuit Pakistan en Iran gedwongen teruggekeerd naar hun geboorteland. Families kunnen vaak niet terug naar hun oorspronkelijke woonplaats en zijn dus extra kwetsbaar voor armoede en uitbuiting. Een kwart van de teruggekeerde kinderen gaat niet naar school.

Migratie-expert Kaandorp: "Veel kinderen in Afghanistan moeten werken en jongens lopen het risico dat gewapende groepen hen rekruteren als kindsoldaten. Ze zijn ook kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Meisjes kunnen op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Weeshuizen zijn onveilige plekken voor kinderen. De Afghaanse jeugdzorg biedt kinderen onvoldoende bescherming tegen deze gevaren."

In 2017 zijn 861 kinderen omgekomen bij het gewapende conflict. Vorig jaar zijn volgens een VN-rapport 927 kinderen gedood. 28 procent van het totale aantal burgerslachtoffers in 2018 waren kinderen.

Beter geïnformeerd dankzij Child Notices

In de asielprocedure maakt de overheid gebruik van landenrapporten, de zogenoemde ambtsberichten. UNICEF vindt dat deze berichten bepaalde kind-specifieke informatie missen. Daarom is UNICEF het project Child Notices gestart. Door het ontwikkelen en uitbrengen van deze kinderambtsberichten informeren wij de autoriteiten, maar ook bijvoorbeeld advocaten en rechters, over de situatie voor kinderen in de landen van herkomst. Zo kan men beter geïnformeerde besluiten nemen of een kind wel of niet in Nederland mag blijven. En, als het kind terug moet naar het land van herkomst, over hoe het kind veilig terug kan keren.