Wereldwijd herstel vaccinatiegraad, maar Nederland blijft achter

17 juli 2023

Vandaag gepubliceerde gegevens van UNICEF en de WHO laten veelbelovende tekenen van herstel zien van het aantal vaccinaties dat wereldwijd wordt gegeven. In Nederland is echter een daling te zien van het aantal kinderen dat vaccinaties krijgt uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Eenjarig jongetje in de Filippijnen krijgt een vaccinatie

De 1-jarige Hussein uit de Filippijnen, krijgt zijn bof- en rubellavaccin (MMR) van gezondheidswerker Ash Abubacar (32) terwijl zijn tante Johainah (rechts) hem vasthoudt.

De 1-jarige Hussein uit de Filippijnen, krijgt zijn bof- en rubellavaccin (MMR) van gezondheidswerker Ash Abubacar (32) terwijl zijn tante Johainah (rechts) hem vasthoudt.

Volgens vandaag gepubliceerde gegevens van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kregen in 2022 meer kinderen vaccinaties dan in het jaar ervoor. Misten in 2022 wereldwijd 20,5 miljoen kinderen een of meer vaccinaties uit het standaard vaccinatieprogramma, het jaar ervoor was dat nog 24,4 miljoen. Toch zit het nog niet op het niveau van voor de coronapandemie.

In Nederland is het aantal kinderen dat een DTP-vaccinatie krijgt (de marker voor het meten van de vaccinatiegraad) gedaald ten opzichte van de periode vóór de coronapandemie. Ook bij alle andere standaard vaccinaties is in Nederland een daling te zien.  

“Dit is een ernstige waarschuwing”, zegt Sacha Bökkerink, hoofd programma’s bij UNICEF Nederland. “Het herstel van de vaccinatiegraad vindt niet in alle landen plaats, het vertrouwen in vaccins is afgenomen, en zolang landen de hiaten in hun vaccinatieprogramma’s niet herstellen, lopen kinderen risico’s.”

Aanbevelingen
Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie moeten landen meer doen om kinderen die hun vaccinatie hebben gemist, in te laten halen. Tegelijkertijd moeten de vaccinatiediensten worden hersteld en verbeterd zodat meer kinderen een vaccinatie kunnen krijgen, en moet er meer worden gedaan om het vertrouwen in vaccins te vergroten. 

Toelichting
Van de 73 landen die tijdens de pandemie een aanzienlijke daling van de vaccinatiegraad kenden, zijn er 15 hersteld tot het niveau van vóór de pandemie, 24 zijn op weg naar herstel en, het meest zorgwekkend, 34 zijn gestagneerd of blijven achteruitgaan.

Landen die vóór de coronapandemie al een hogere vaccinatiedekkingsgraad hadden, zijn de afgelopen jaren beter in staat geweest om te herstellen, zo blijkt uit gegevens. Zuid-Azië heeft bijvoorbeeld een sneller en robuuster herstel laten zien dan regio's die voor de pandemie al te maken hadden met dalingen in de vaccinatiegraad, zoals Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De Afrikaanse regio, die eveneens achterblijft in herstel, staat voor een extra uitdaging. Met een toenemend aantal kinderen moeten deze landen hun vaccinatieprogramma’s elk jaar opschalen om de benodigde dekkingsgraden te blijven behouden.