Jongerenpanel UNICEF maakt spel voor vluchtelingenkinderen

29 juni 2022

Vandaag lanceert het jongerenpanel van UNICEF met grote trots een bijzonder spel: de UNICEF Cultuur Mix. In het spel, bedoeld voor alle kinderen in Nederland die wonen in asielopvanglocaties, staat trots zijn op jezelf en je afkomst centraal.

Het Jongerenpanel van UNICEF bedacht het spel Cultuur Mix speciaal voor kinderen die in asielopvanglocaties wonen. In het spel staat trots zijn op jezelf en je afkomst centraal.

Het Jongerenpanel van UNICEF bedacht het spel Cultuur Mix speciaal voor kinderen die in asielopvanglocaties wonen. In het spel staat trots zijn op jezelf en je afkomst centraal.

Het Jongerenpanel van UNICEF bedacht het spel Cultuur Mix speciaal voor kinderen die in asielopvanglocaties wonen. In het spel staat trots zijn op jezelf en je afkomst centraal.

Het jongerenpanel van UNICEF wil met de Cultuur Mix een inspirerende bijdrage leveren aan de situatie van kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties wonen. UNICEF maakt zich sterk voor asielopvang die geschikt is voor kinderen. Nu moeten vluchtelingenkinderen vaak verhuizen en hebben ze niet altijd toegang tot onderwijs of de juiste zorg. De opvang van kinderen die in Nederland asiel aanvragen kan en moet op korte termijn kindvriendelijker, vindt UNICEF. Het jongerenpanel wil daar met het spel Cultuur Mix een positieve bijdrage aan leveren.

Lou Anne (15): ‘We willen met het jongerenpanel graag iets betekenen voor onze leeftijdsgenoten in de asielopvang. Al snel kwamen we erachter dat deze kinderen en jongeren lang niet altijd trots zijn op hun eigen cultuur. Soms vanwege de reden van hun vertrek uit hun geboorteland, of door de verhalen die ze over hun land horen. Dat vinden we jammer, want juist cultuur is een belangrijk onderdeel van je identiteit en van wie je bent. Daar mag je trots op zijn! Daarom hebben wij een spel ontwikkeld waarmee kinderen meer leren over hun recht op een eigen cultuur.’

Het recht op eigen taal en cultuur wordt beschreven in artikel 30 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Je mag je eigen taal spreken, de kleding dragen die jij wilt en feest vieren op jouw manier. Het jongerenpanel, waarin verschillende culturen zijn vertegenwoordigd, koos juist dit artikel uit het verdrag om een spel te maken voor kinderen en jongeren voor wie trots zijn op hun eigen cultuur niet vanzelfsprekend is.

Het spel is gemaakt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Spelenderwijs maken de deelnemers kennis met elkaars cultuur en ontdekken ze op welke onderdelen van hun eigen cultuur ze trots zijn. Het jongerenpanel heeft daarvoor video’s opgenomen waarin ze verdiepende vragen stellen aan de spelers. Die zijn via een QR-code in de handleiding toegankelijk. Het spel is interactief en informerend en draagt bij aan de ontwikkeling van wederzijds begrip: voor je eigen cultuur en voor die van anderen. Naast dat het spel het gesprek over cultuur op gang brengt, zorgt het vooral ook voor veel plezier, verbinding en vriendschap.

Het spel wordt vandaag overhandigd aan VluchtelingenWerk Nederland die het spel met het project Time4You in opvanglocaties met kinderen zullen gaan spelen. UNICEF wil dat de opvang voor vluchtelingenkinderen overal kindvriendelijk is. De UNICEF Cultuur Mix en speciale ruimtes voor kinderen zijn een belangrijk onderdeel daarvan.

Over het Jongerenpanel

Het UNICEF Jongerenpanel bestaat uit vijftien jongeren tussen 13 en 18 jaar. Zij praten mee, denken mee en beslissen mee met en over het werk van UNICEF. Zo laten ze hun stem en die van andere jongeren horen.

UNICEF gelooft dat iedere jongere de toekomst kan bepalen. En dat iedere jongere de kans verdient om het beste van zijn leven te maken. Daar hebben alle kinderen en jongeren recht op. UNICEF is er om die rechten te beschermen. Het jongerenpanel is er zodat jongeren samen de wereld beter kunnen maken.