Situatie van kinderen in Afghanistan sterk verslechterd

22 december 2021

Met de winter voor de deur en de Afghaanse gezondheidszorg die op instorten staat, nemen de gezondheidsrisico’s voor kinderen in Afghanistan toe. Longontsteking, mazelen, diarree en andere ziekten die voorkomen kunnen worden, treffen de meest kwetsbare kinderen. De verwachting is dat tegen het einde van het jaar 3,2 miljoen Afghaanse kinderen onder de vijf jaar lijden aan acute ondervoeding. Dat is de helft van alle kinderen onder de vijf jaar. 

Un0562568

Afghanistan wordt geteisterd door een ongekende voedselcrisis, droogte en een strenge winters. Dat, in combinatie met een gezondheidszorg die op instorten staat en een gebrek aan water en sanitaire diensten, zorgt ervoor dat kinderen in heel het land kwetsbaarder zijn voor ziekten. UNICEF schat dat één op de twee kinderen onder de vijf jaar in 2022 acuut ondervoed zal zijn als gevolg hiervan.  

In 2021 zijn tot nu toe bij meer dan 66.000 kinderen mazelen geconstateerd. Er zijn ook uitbraken geweest van acute diarree, malaria en knokkelkoorts. Dit jaar zijn er vier gevallen van polio bevestigd. ‘We naderen een kritiek punt voor de kinderen van Afghanistan. De winter brengt naast extreme temperaturen ook een groot aantal bedreigingen voor de gezondheid van de kinderen met zich mee’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Er is geen tijd te verliezen. Zonder dringende actie, waaronder financiële bijstand en bevoorrading van hulpgoederen voor de strenge winter, zullen veel van de kinderen in het land de lente niet halen.’ 

Ernstige winterse weersomstandigheden, met temperaturen die in veel gebieden al ver onder het vriespunt liggen, verhogen het risico op longontsteking en acute luchtweginfecties. Gezinnen hebben moeite om hun huizen en kinderen warm te houden. Kinderen die in hooggelegen gebieden wonen, zijn bijzonder kwetsbaar. Zij hebben dringend levensreddende hulp nodig, waaronder winterkleding, dekens en brandstof voor verwarming. Ongeveer 25 tot 30 procent van de sterfgevallen bij kinderen onder de vijf jaar wordt veroorzaakt door luchtweginfecties, waarbij 90 procent van deze sterfgevallen toe te schrijven is aan longontsteking. 

Vorige maand verstrekte UNICEF salarissen aan meer dan 10.000 gezondheidsmedewerkers in meer dan 1.000 ziekenhuizen en voorzag meer dan 1.000 ziekenhuizen van medische benodigdheden. UNICEF zorgde er daarnaast voor dat de meest cruciale gezondheidszorg door kon gaan, waaronder vaccinatieprogramma’s. Gezondheidsmedewerkers vaccineerden bijna 105.000 kinderen tegen mazelen. Een landelijke poliocampagne bereikte 8,5 miljoen kinderen. In één maand konden meer dan 37.000 kinderen die leden aan ernstige acute ondervoeding behandeld worden en kregen meer dan 22.000 mensen toegang tot veilig water. Daarnaast verdeelde UNICEF contant geld en winterkleding over huishoudens in de provincies met het hoogste armoedecijfer en de strengste winterse omstandigheden.

Actie VERZEND NU  

Om alle hulp te kunnen geven die nodig is in Afghanistan, heeft UNICEF dit jaar nog ruim 70 miljoen euro nodig. UNICEF Nederland is op 1 december een fondsenwervende actie gestart voor onder andere de kinderen in Afghanistan. Met de campagne VERZEND NU speelt UNICEF in op het gemak waarmee we online pakketjes bestellen voor de feestdagen. Mensen in Nederland worden aangemoedigd om met eenzelfde muisklik een donatie te doen of een pakje te versturen met bijvoorbeeld een deken, noodvoeding of een hygiënekit naar een kind in nood dat dringend deze hulp nodig heeft.