UNICEF: 1 op de 3 kinderen wereldwijd kan geen onderwijs op afstand volgen

27 augustus 2020

Den Haag - Een derde van de kinderen wereldwijd – 463 miljoen in totaal – was tijdens de schoolsluitingen niet in staat om onderwijs op afstand te volgen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van UNICEF. In totaal waren de scholen door de impact van corona tot nu toe gemiddeld 100 dagen gesloten. Miljoenen kinderen beginnen nu het nieuwe schooljaar met een enorme achterstand

Maria volgt 'thuisonderwijs' in een vluchtelingenkamp in Syrie 

Maria volgt 'thuisonderwijs' in een vluchtelingenkamp in Syrie 

Maria volgt 'thuisonderwijs' in een vluchtelingenkamp in Syrie 

'Voor ruim 463 miljoen kinderen wereldwijd, is onderwijs op afstand niet haalbaar', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF. 'De achterstand die zij tijdens de coronacrisis hebben opgelopen, dreigt uit te monden in een onderwijsramp. De gevolgen ervan zullen een blijvende uitwerking hebben op de economie en op de ontwikkeling van kinderen wereldwijd.'

Het onderzoeksrapport met de titel ‘The Remote Learning Reachability’, laat zien hoe de coronacrisis de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot. Voor het onderzoek is gekeken naar de situatie van miljoenen huishoudens in 100 verschillende landen. Beschikbaarheid van wifi, een radio, tv of onderwijsmaterialen werd in kaart gebracht. In veel huishoudens bleken deze essentiële middelen niet aanwezig te zijn.  

Schoolkinderen in Sub-Sahara Afrika worden het hardst geraakt. Daar kan de helft van alle scholieren geen onderwijs op afstand volgen. Ook in West- en Centraal-Afrika is thuisonderwijs niet mogelijk. In totaal woont 72 procent van de kinderen die geen thuisonderwijs konden volgen in armere gezinnen. In rijkere landen is die ongelijkheid nog groter. Van alle kinderen die daar bijvoorbeeld geen online lessen konden volgen, komt 86 procent uit gezinnen met een laag inkomen.

Ook laat het rapport zien dat de toegang tot onderwijs per leeftijdsgroep sterk verschilt. De jongste leerlingen hadden de meeste last van de schooluitval. 70 procent van de schoolgaande kinderen tot 6 jaar (120 miljoen kinderen) kon niet bereikt worden tijdens de coronacrisis, omdat zij thuis te weinig middelen hadden voor thuisonderwijs. Dit was ook het geval voor 29 procent (217 miljoen) van de schoolkinderen ouder dan 6 jaar en 18 procent (48 miljoen) van de kinderen in de bovenbouw.

De cijfers zijn nu al alarmerend te noemen, toch vrezen de onderzoekers dat de situatie in werkelijkheid nog veel erger is. Toegang tot een internetverbinding zegt niet altijd alles over de mogelijkheden om thuis te leren. Gedwongen worden om te werken, spanningen in het gezin en het ontbreken van hulp bij huiswerk spelen ook mee en konden niet meegewogen worden in het onderzoek.

UNICEF pleit voor het investeren in de toegang tot onderwijs op afstand, zeker voor de meest kwetsbare kinderen uit armere landen. De digitale kloof moet zo snel mogelijk verkleind worden. Samen met UNESCO, de VN-Vluchtelingenorganisatie, het Wereldvoedselprogramma en de Wereldbank, heeft UNICEF ook richtlijnen opgesteld voor scholen. Als het scholen niet lukt om onder veilige omstandigheden haar deuren te openen, wil UNICEF dat er meer gedaan wordt om alle kinderen toegang te geven tot lessen op afstand. Om voorbereid te zijn op een volgende crisis of een volgende coronagolf, moet het onderwijs voldoende aangepast zijn voor leren op afstand.