Minister wil taboe rond depressiviteit onder jongeren doorbreken

13 september 2019

DEN HAAG - 'Jongeren moeten hun gevoelens kunnen uiten, dus doorbreek het taboe en praat over wat je dwars zit.' Dat zei minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag na afloop van Kleine Prinsjesdag. In de Haagse Ridderzaal kwamen ministers, Kamerleden en scholieren op uitnodiging van UNICEF bij elkaar om te debatteren over actuele onderwerpen. De Koning van de Jeugd, Yusuf Khalid (14), hield zijn troonrede en overhandigde deze aan de minister.

Koning Yusuf en minister Hugo de Jonge

De minister nam de troonrede van Yusuf in ontvangst om deze bij de ministerraad te bespreken

De minister nam de troonrede van Yusuf in ontvangst om deze bij de ministerraad te bespreken

Tijdens Kleine Prinsjesdag voerden acht scholierenteams in totaal vier debatten. De scholieren gingen om en om in debat met elkaar en met de Kamerleden: Martin Wӧrsdӧrfer (VVD), Antje Diertens (D66), Bram van Oijk (GroenLinks) en Kristen van den Hul (PvdA). Er werd gediscussieerd over: stress onder jongeren, kinderen van uitreizigers naar Syrië, voeding en de Nederlandse Cariben.  

'Soms is luisteren de beste zorg die een kind kan krijgen', bepleitte een leerlinge van het Emmauscollege uit Rotterdam in het debat over stress. Toch bleven de vier Kamerleden achter het andere team staan, dat betoogde dat standaard psychische zorg voor jongeren juist niet nodig is. Minister Hugo de Jonge bracht in dat als alle jongeren verplicht worden om jaarlijks naar de psycholoog te gaan, artsen geen tijd meer hebben om jongeren te helpen die echt met zichzelf in de knoop zitten. 'Dat vergroot de wachtlijsten in de zorg, wat niet wegneemt dat psychische zorg aan jongeren een grotere prioriteit moeten krijgen.' 

Het Amsterdamse Vossius Gymnasium wees er in de stelling over voeding op dat steeds meer kinderen overgewicht hebben en gaatjes in hun tanden krijgen. 'Supermarkten zouden ongezond eten niet zo aantrekkelijk moeten maken, en gezond eten moeten promoten,' zei een leerlinge. Daarop kwamen meerdere Kamerleden met een reactie. Diertens vond dat er helemaal geen suikers aan gezonde producten toegevoegd moeten worden. Van Oijk wees op de verantwoordelijkheid van de overheid in plaats van de supers. Waar Van den Hul aan toevoegde: 'Kinderen moeten leren wat gezonde voeding is, thuis, op school, in supermarkten; dat is ieders verantwoordelijkheid.' 

De Koning van de Jeugd kwam dit jaar voor het eerst op in een koets, samen met zijn moeder, vader en broertje. In zijn redevoering riep hij de aanwezige ministers De Jonge en Bruno Bruins (VWS) op om het taboe onder depressiviteit onder jongeren te doorbreken door ze een podium te geven, iets wat minister De Jonge beaamde. 'Ik neem deze boodschap mee naar de ministerraad, we gaan ermee aan de slag,' zei de minister na afloop. 

De Amsterdamse Yusuf werd in april tot koning gekroond nadat hij de sprekerswedstrijd had gewonnen op het grote UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Op het toernooi kwamen ook 8 scholierendebatteams als halve finalisten uit de bus, waarvoor op Kleine Prinsjesdag de finale werd gehouden van de argumentenwedstrijd. Het sterkste debatteam was de vwo-klas van het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp. Zij gingen met de grote wisselbeker naar huis. 

Vandaag was de negende editie van Kleine Prinsjesdag. Middels het evenement wil UNICEF Nederland kinderen en jongeren informeren over hun rechten, aandacht vragen voor kinderrechten en de stem van jongeren laten horen.