Kinderambtsbericht Afghanistan onmisbaar voor verantwoord asiel en terugkeer beleid

6 maart 2019

Kinderen in Afghanistan leven in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Ze lijden onder het voortslepende conflict en het risico is groot dat ze te maken krijgen met huiselijk geweld, misbruik of (seksuele) uitbuiting. In 2018 heeft de regering extra budget vrijgemaakt voor kinderbescherming. Toch kan het systeem van kinderbescherming kinderen onvoldoende bescherming bieden tegen geweld en misbruik. Dit blijkt uit het geactualiseerde Kinderambtsbericht dat UNICEF Nederland publiceert.

Un0202782

Het Kinderambtsbericht Afghanistan is gebaseerd op publiek beschikbare data en informatie over de situatie van kinderen in Afghanistan. UNICEF moedigt autoriteiten aan om deze informatie te gebruiken bij besluiten over asielaanvragen en in terugkeerprocedures van Afghaanse kinderen en families die naar Nederland zijn gekomen.

UNICEF Nederland is gestart met het maken van Kinderambtsberichten, omdat de reguliere ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die de IND gebruikt voor het beoordelen van asielaanvragen, onvoldoende informatie geven over de situatie van kinderen in de landen van herkomst van asielzoekers.

Majorie Kaandorp, migratie-expert bij UNICEF Nederland: ‘In de asielprocedure wordt nu onvoldoende rekening gehouden met de rechten en belangen van kinderen, zoals die zijn vastgelegd in internationale verdragen. Daardoor is het niet mogelijk om goed en onderbouwd te beoordelen of het veilig is voor kinderen en gezinnen om terug te keren.’

In de afgelopen jaren zijn veel gevluchte Afghanen gedwongen teruggekeerd naar Afghanistan. Velen leven daar in grote armoede. Families kunnen vaak niet terug naar hun oorspronkelijke woonomgeving, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor armoede en uitbuiting. Een kwart van de teruggekeerde kinderen gaat niet naar school. En op de achttien Afghaanse kinderen wordt niet ouder dan een jaar; twee op de vijf kinderen kan zich fysiek of mentaal niet goed ontwikkelen. Een op de vier kinderen heeft ondergewicht en 1,3 miljoen kinderen zijn acuut ondervoed.

Kaandorp: ‘Veel kinderen in Afghanistan moeten werken. Jongens lopen het risico dat ze gerekruteerd worden als kindsoldaat. Daarnaast zijn jongens kwetsbaar voor seksuele uitbuiting en worden veel meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Weeshuizen zijn geen veilige plek voor kinderen. Het systeem van kinderbescherming biedt kinderen onvoldoende bescherming tegen deze gevaren.’

In 2017 zijn 861 kinderen gedood als gevolg van het gewapende conflict in Afghanistan. In 2018 documenteerden de VN 927 kinderdoden. 28 procent van het totale aantal burgerdoden in 2018 waren kinderen.