Wereldwijd steeds meer kinderen naar school

20 augustus 2018

Naya (16) uit Syrië: ‘Mijn leraren hebben me de kans gegeven om weer te dromen!’

In de afgelopen tien jaar zijn er 160 miljoen kinderen meer naar school gegaan. ‘Geweldig nieuws, maar de uitdaging is nu om deze lijn vast te houden’, zegt Florine Bos, onderwijsspecialist van UNICEF Nederland. Miljoenen kinderen hebben wereldwijd nog steeds geen toegang tot onderwijs. Sommigen worden door oorlog en geweld gedwongen om te stoppen met school.

De wereld heeft de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt als het gaat om toegang tot onderwijs. Aan het begin van de jaren ’50 ging slechts de helft van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar school. In de jaren ’70 was het bijna drie kwart en op dit moment gaat meer dan negentig procent naar school.

Kwetsbaar
Voor sommige kinderen is de situatie echter alsof ze 70 jaar teruggaan in de tijd. Ongeveer de helft van alle kinderen op de vlucht gaat niet naar school. Kinderen die leven in extreme armoede, in conflictsituaties of die een handicap hebben, blijven vaak verstoken van onderwijs. En dat terwijl scholing juist essentieel is voor een betere toekomst. ‘Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft recht op kwalitatief onderwijs’, aldus Bos. ‘Alleen dan kunnen ze werken aan hun toekomst.’

Onderwijs in conflictgebieden
Ongeveer 75 miljoen kinderen lopen het risico om te moeten stoppen met school, of zijn al gestopt, doordat ze wonen in conflictgebieden. In landen als Syrië, Jemen en Dominicaanse Republiek Congo (DRC) zijn scholen verwoest, worden ze gebruikt als opvanglocaties voor vluchtelingen of zijn ze te gevaarlijk om te bereiken. Zo moest de 16-jarige Naya uit Syrië vluchten voor het geweld. Hierdoor raakte ze achterop met school en moest ze stoppen.

‘Ik was verdrietig en ik schaamde me. Ik had alle hoop verloren’, vertelt Naya. In een door UNICEF ondersteund onderwijscentrum kreeg ze bijles, waardoor ze uiteindelijk toch mee kon doen aan het nationale eindexamen. ‘De leraren in het centrum steunden me niet alleen, ze geloofden ook echt in me. Zij hebben me de kans gegeven om weer te dromen’. Naya wil later verpleegster worden. Ze heeft ook een boodschap voor andere schoolkinderen: ‘Geef nooit op! Ik ben zo dichtbij het realiseren van mijn dromen, en jullie ook!’*

Ieder kind naar school
UNICEF zet zich in om alle kinderen in de wereld gelijke toegang te geven tot kwalitatief onderwijs. De meest kwetsbare kinderen krijgen daarbij extra aandacht. Als een land is getroffen door een ramp of conflict, zorgt UNICEF ervoor dat kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen. In 2017 kregen 8,8 miljoen kinderen in noodsituaties, met hulp van UNICEF, toegang tot onderwijs. Onderwijs helpt om trauma’s en stress te voorkomen en te verwerken. Op school kunnen kinderen écht weer even kind zijn.

De feiten op een rij:

  • In 2017 gaan 160 miljoen kinderen meer naar de voorschool, basisschool of middelbare school dan 10 jaar geleden;
  • 420 miljoen mensen kunnen aan de armoede ontsnappen als ze hun basis- en middelbare school kunnen afmaken;
  • Wereldwijd hebben 263 miljoen kinderen en adolescenten niet de mogelijkheid om naar school te gaan of hun school af te maken;
  • Slechts de helft van het aantal kinderen op de vlucht gaat naar school;
  • Ongeveer 75 miljoen kinderen lopen het risico om te moeten stoppen met school, of zijn al gestopt, doordat ze wonen in conflictgebieden;
  • 8,8 miljoen kinderen in humanitaire nood kregen in 2017 onderwijsondersteuning van UNICEF

Campagne in Nederland
Nu de eerste kinderen in Nederland vandaag weer na school gaan na de zomervakantie, vraagt UNICEF partner H&M in zijn jaarlijkse Back to School-campagne aandacht voor Syrische kinderen. Tussen 27 augustus en 9 september kan iedereen in alle H&M-winkels in Nederland geld doneren aan de kassa of een Oenny kleurplaat inleveren. Voor elke kleurplaat doneert H&M een schoolpakket voor kinderen in Syrië.