Tweede Kamer ontvangt 10-puntenplan voor verbetering situatie kinderen in azc’s

12 juni 2018

Den Haag - Vandaag bieden War Child, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting De Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Kerk in Actie en Defence for Children de Tweede Kamer een manifest aan met 10 urgente verbeterpunten voor kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties. ‘Vorige week bleek uit onderzoek dat de situatie van kinderen in asielzoekerscentra onder de maat is’, zegt Helen Schuurmans namens de organisaties. ‘Om deze tien punten door te voeren is politieke wil nodig om het belang van het kind voorop te stellen’.

Meisje in azc

Malik Azmani neemt als voorzitter van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid het manifest aan waarin wordt gepleit voor snelle stappen om de levens van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren. Woensdag spreekt de Tweede Kamer over de migratieagenda en ondertussen werkt het ministerie aan de voorstellen om de asielopvang ‘kleinschalig en flexibel te maken’. ‘Met deze 10 punten wordt deze verandering een verbetering voor kinderen’, aldus Schuurmans.

De zes organisaties hebben zich verenigd in de Werkgroep Kind in azc en gaan graag in gesprek met de betrokken politici en beleidsmakers om de aanbevelingen in de praktijk te brengen. Verbeteringen vragen om extra middelen en een aantal beleidswijzigingen door de staatssecretaris en Tweede Kamer. ‘Deze aanbevelingen zijn opgesteld op basis van concrete noden van kinderen in de asielzoekerscentra. In hun belang moet de Kamer nu stappen zetten en geen tijd verspillen’, aldus Schuurmans.

In het manifest pleiten de organisaties ervoor om óók uitgeprocedeerde kinderen op een goede manier op te vangen. ‘Dat is niet in de huidige gezinslocaties het geval. We pleiten ervoor deze te sluiten en over te gaan naar opvang die de rechten van kinderen voorop zet’, zegt Schuurmans. 

De 10 punten van het manifest:

1. Geef families eigen woonruimte

2. Stop gedwongen verhuizingen

3. Meer veiligheid, met name voor meisjes

4. Activiteiten voor elke leeftijd

5. Alle kinderen passend onderwijs

6. Verbeter de toegang tot gezondheidszorg

7. Kindvriendelijke voorlichting over de asielprocedure

8. Iedere locatie een vertrouwenspersoon voor kinderen

9. Iedere locatie een medewerker verantwoordelijk voor kinderwelzijn

10. Sluit de gezinslocaties en geef uitgeprocedeerde kinderen goede opvang

Noot voor de redactie:

  • Helen Schuurmans is beschikbaar voor woordvoering namens de zes organisaties verenigd in de Werkgroep Kind in azc;
  • Fotomateriaal van de aanbieding is beschikbaar via persvoorlichting van UNICEF Nederland;
  • Het volledige manifest is hier beschikbaar;
  • Meer informatie over het rapport dat de aanleiding is voor dit manifest is beschikbaar op www.unicef.nl/ditmoetbeter.