PERSUITNODIGING Presentatie onderzoek naar leefomstandigheden van kinderen in azc’s

4 juni 2018

De situatie van kinderen in asielzoekerscentra in Nederland moet worden verbeterd. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Werkgroep Kind in azc presenteren op 6 juni de resultaten van het onderzoek ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’.

Binnen het onderzoek onder 10 locaties is met 235 kinderen en jongeren gesproken. Ook zijn er interviews gedaan met ouders, professionals en vrijwilligers. Tijdens de presentatie, die plaatsvindt in azc Alkmaar, worden de resultaten van het onderzoek gedeeld. De nieuwste cijfers maken duidelijk dat er nog veel verbeterd moet worden om de rechten van deze kinderen te waarborgen.

De onderzoekers hebben onder andere gekeken naar de effecten van verhuizingen, het onderwijs- en ontspanningsaanbod en de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Ook zijn de moeilijke leefomstandigheden van kinderen in opvanglocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen onderzocht.

Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan om de situatie van de ruim 7000 kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties te verbeteren. ‘Ieder kind in Nederland heeft dezelfde rechten’, aldus Helen Schuurmans van Werkgroep Kind in azc. ‘Het belang van het kind moet centraal staan in de opvang.’

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Avance in opdracht van het COA en de Werkgroep Kind in azc. De Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen UNICEF Nederland, War Child, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en Stichting de Vrolijkheid.

WAT: Persconferentie over de leefomstandigheden van kinderen in  asielzoekerscentra en gezinslocaties in Nederland

WIE: COA en Werkgroep Kind in azc

WANNEER: Woensdag 6 juni, van 12:00 tot 14:00 uur

WAAR: Azc Alkmaar, Robonsbosweg 1

CONTACT: Gerrit van den Berg, persvoorlichter UNICEF Nederland, gvandenberg@unicef.nl, 06-23979551

Noot voor de redactie:

Aanmelden is verplicht en kan bij Gerrit van den Berg;

De locatie is alleen toegankelijk met een geldig identiteitsbewijs;

Het COA en Werkgroep Kind in azc is beschikbaar voor interviews;

Beperkte interviewmogelijkheden met kinderen en onderzoeksassistenten uit azc’s.