Kinderen lijden onder toenemende onveiligheid Afghanistan

3 juni 2018

Kaboel – Bijna de helft van de kinderen in Afghanistan kan niet naar school, blijkt uit het nieuwste rapport van UNICEF over Afghanistan, dat vandaag wordt gepubliceerd. Het gaat om 3,7 miljoen kinderen, die niet naar school kunnen door de verslechterde veiligheidssituatie, de grote armoede en discriminatie van meisjes. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is sinds 2002 niet zo hoog geweest.

‘Het leven voor kinderen in Afghanistan is vaak zwaar en hard. Naast het feit dat veel kinderen nooit een klaslokaal van binnen hebben gezien, zijn scholen ook regelmatig een doelwit van gewapende groeperingen. Een derde van de kinderen heeft psychotraumatische stress omdat familieleden zijn verdwenen en ze voortdurend bang zijn voor de dagelijkse bomaanslagen’, zegt Majorie Kaandorp, kinderrechtenexpert van UNICEF Nederland. ‘Kinderen die niet naar school gaan lopen reëel risico gerekruteerd, uitgebuit of uitgehuwelijkt te worden. Het is daarom echt onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering Afghanistan veilig genoeg acht om gezinnen en kinderen naar terug te sturen. Niet voor niets roepen twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties de Nederlandse regering op om op dit moment niemand terug te sturen naar Afghanistan.’

Het zijn met name meisjes die niet naar school gaan in Afghanistan: 60 procent. In de provincies Kandahar, Helmand, Wardak, Paktika, Zabul en Uruzgan loopt dat aandeel op tot 85 procent van het aantal kinderen dat nooit naar school is geweest. Het voortdurende conflict en daarmee gepaarde gaande onveiligheid in Afghanistan is een belangrijke factor voor met name meisjes om niet naar school te gaan, zeker wanneer het gezin heeft moeten vluchten en elders een bestaan moet zien op te bouwen. Een tekort aan vrouwelijke leerkrachten en beperkte sanitaire voorzieningen zijn ook redenen voor meisjes om thuis te blijven. Ook wanneer meisjes jong hebben moeten trouwen, blijven ze thuis van school.

Het onderzoek meldt wel een lichtpuntje: als kinderen eenmaal naar school gaan dan blijven de meesten ook op school. 85 procent van de jongens en meisjes die naar de basisschool gaan, maken die af. Die percentages liggen zelfs hoger voor de middelbare school. De uitdaging is om de kinderen uberhaupt op school te krijgen.

‘UNICEF is blij dat de Afghaanse overheid 2018 heeft uitgeroepen tot het jaar van het onderwijs’, zegt Adele Khodr, directeur van UNICEF Afghanistan. ‘Nu moet de overheid doorzetten en ervoor zorgen dat alle kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. Onderwijs biedt kinderen routine en stabiliteit en dat is hard nodig in een land dat zo getroffen is door geweld.’

UNICEF adviseert Afghanistan extra aandacht te besteden aan de provincies met grote aantallen kinderen die niet naar school gaan, en het bijzonder aan meisjes. Overleg met religieuze leiders kan helpen om bijvoorbeeld kindhuwelijken tegen te gaan en meer meisjes naar school te sturen. Ook moeten de onderwijsfaciliteiten verbeterd worden zoals sanitaire voorzieningen, schoon drinkwater, en veiligheid. Bovendien moeten er meer vrouwelijke leerkrachten worden opgeleid.

Het rapport Global Initiative on Out-of-School Children: Afghanistan Country Study is beschikbaar. Ook is bijpassend beeldmateriaal opvraagbaar.