Elke dag 60 nieuwe baby's in Rohingyakampen

17 mei 2018

COX'S BAZAR - Meer dan 16.000 Rohingya babies zijn geboren in Cox’s Bazar, negen maanden nadat de geweldsuitbarsting in Myanmar een vluchtelingenstroom op gang bracht. Elke dag komen 60 babies in embarmelijke omstandigheden op de wereld, ver van huis. 'Hun moeders hebben moeten vluchten en hebben geweld, trauma en niet zelden verkrachting overleefd,' aldus Maya Vandenent, het Nederlandse hoofd gezondheid van UNICEF in Bangladesh. 'Geen ideale start van een mensenleven.'

Baby krijgt vaccinatie, Cox's Bazar

Baby krijgt vaccinatie, Cox's Bazar

Baby krijgt vaccinatie, Cox's Bazar

Vrouwen en kinderen die seksueel geweld overleefden zijn de meest kwetsbare groep onder de meer dan 800.000 Rohingya vluchtelingen Cox’s Bazar. Zij hebben extra hulp nodig, maar vaak zijn zij moeilijk te bereiken omdat ze uit angst voor stigmatisering niet uit willen komen voor wat hen is overkomen. Het is daardoor onmogelijk te weten hoeveel babies er als gevolg van seksueel geweld geboren zijn.

'Het is van groot belang dat iedere baby en iedere moeder alle hulp krijgt die nodig is,' aldus Vandenent. Van alle baby's die sinds september in de kampen ter wereld kwamen, is slechts een vijfde geboren in een van de klinieken. UNICEF werkt hard aan het verstrekken van zorg voor zwangere vrouwen, prille moeders en hun baby's. Hulpverleners bezoeken moeders in hun onderkomen om hun situatie te onderzoeken en hulp te bieden. Er zijn meer dan 150 oudergroepen opgezet in de kampen om hulpverlening makkelijker te maken. Daarnaast zijn er 250 vrijwilligers uit de kampgemeenschappen gevonden die vrouwen aansporen om naar de klinieken te komen.

UNICEF werkt aan een goede registratie van de nieuwgeborenen, vanuit de zorg dat kinderen zonder geboortebewijs het extra lastig krijgen om gebruik te maken van vitale diensten als onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. De onzichtbaarheid van niet geregistreerde kinderen vergroot hun kwetsbaarheid, bijvoorbeeld als ze in chaos hun familie kwijtraken. Juist in tijden van crisis en geweld is het verzorgen van geboorteregistratie een grote prioriteit.