De oorlog TEGEN kinderen in Syrië

20 februari 2018

AMMAN, 20 februari 2018,

Verklaring van Geert Cappelaere, Regionaal directeur van UNICEF Midden-Oosten en Noord-Afrika:

'Geen enkel woord kan recht doen aan de gedode kinderen, hun moeder, hun vaders en hun geliefden'*

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

EINDE

* UNICEF brengt deze blanco verklaring naar buiten. 

Wij hebben geen woorden meer om het lijden van kinderen en om onze verontwaardiging te beschrijven.

Hebben diegenen die dit leed veroorzaken nog woorden om deze barbaarse daden te rechtvaardigen?'