3 miljoen kinderen geboren in oorlog in Jemen 

16 januari 2018

SANA'A - Er zijn inmiddels meer dan 3 miljoen kinderen geboren in Jemen sinds de geweldsescalatie in maart 2015, zo brengt UNICEF vandaag naar buiten. Het rapport 'Born into War' geeft aan hoe kinderen in Jemen getekend zijn door jarenlang geweld, vlucht, ziekte, armoede, ondervoeding en een gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen zoals water, gezondheidszorg en onderwijs. 

'Een hele generatie kinderen in Jemen groeit op en kent niets anders dan geweld. Kinderen in Jemen lijden onder de verwoestende gevolgen van een oorlog die ze niet hebben veroorzaakt', aldus Meritxell Relano, UNICEF-directeur in Jemen. 'Ondervoeding en ziekte zijn hebben vrij spel, omdat de basisdiensten instorten. Degenen die overleven, zullen waarschijnlijk de rest van hun leven de fysieke en psychologische littekens van een conflict meedragen.'

Kerncijfers volgens het rapport: 

 • Meer dan 5.000 kinderen zijn gedood of gewond geraakt door het geweld - dit zijn gemiddeld vijf kinderen per dag sinds maart 2015. 
 • Meer dan 11 miljoen kinderen hebben nu humanitaire hulp nodig - dat is bijna elk kind in Jemen. 
 • Meer dan de helft van de kinderen in Jemen heeft geen toegang tot veilig drinkwater of adequate sanitaire voorzieningen. 
 • Ca 1,8 miljoen kinderen zijn acuut ondervoed, waaronder bijna 400.000 ernstig ondervoede kinderen die vechten voor hun leven. 
 • Ongeveer 2 miljoen kinderen zitten niet meer op school, waaronder bijna een half miljoen die zijn gestopt sinds het conflict in maart 2015 escaleerde. 
 • Cholera en acute waterige diarree hebben meer dan 1 miljoen mensen getroffen, een kwart van deze gevallen zijn kinderen onder de 5 jaar. 
 • Driekwart van alle meisjes is vóór de leeftijd van 18 jaar getrouwd. 
 • Gezondheidswerkers en leraren zijn gedurende een jaar slechts gedeeltelijk betaald, met gevolgen voor het onderwijs voor 4,5 miljoen kinderen. Minder dan de helft van de gezondheidsfaciliteiten is volledig functioneel. 
 • Eind september 2017 werden 256 scholen volledig verwoest, 150 scholen werden bezet door ontheemden en 23 door gewapende groepen. 

Al voordat het conflict in 2015 escaleerde, was Jemen het armste land in het Midden-Oosten en een van de armste landen ter wereld. Jemen heeft te kampen met decennia van conflicten, onderontwikkeling, economische achteruitgang en de vernietiging van fragiele openbare infrastructuur en diensten. De meeste kinderen en gezinnen overleven alleen dankzij humanitaire hulp. 

Het rapport 'Born into War' roept alle partijen bij het conflict op, degenen die invloed op hen hebben en de wereldgemeenschap om prioriteit te geven aan de bescherming van kinderen in Jemen door: 

 • Onmiddellijk een vreedzame politieke oplossing te bereiken en een einde te maken aan het geweld. 
 • Zich te houden aan hun verplichtingen door het internationale humanitaire recht om kinderen onvoorwaardelijk te beschermen tijdens een conflict. 
 • Te zorgen voor duurzame en onvoorwaardelijke toegang om hulp te bieden aan elk kind in nood in Jemen. Beperkingen op de invoer van goederen in Jemen moeten worden opgeheven. Voedsel en brandstof zijn essentieel om de dreiging van hongersnood tegen te gaan en om ziekenhuizen en vitale watersystemen van energie te voorzien. 
 • Het voorkomen van de totale ineenstorting van openbare sociale voorzieningen, waaronder gezondheidszorg, watersystemen en onderwijs. Salarissen voor gezondheidswerkers en leraren moeten worden betaald. 
 • Voldoende middelen beschikbaar stellen om de hulp te behouden. In 2018 doet UNICEF een beroep op 244 miljoen euro om te blijven beantwoorden aan de dringende behoeften van kinderen in Jemen. 

UNICEF Nederland ondersteunde vorig jaar in het kader van de Giro555 actie tegen honger, hulp aan de bevolking van Jemen via onze lokale collega’s in Jemen. Vele kinderen ontvingen zo extra noodvoeding.

Lees hier meer over het werk van UNICEF voor kinderen in Jemen: http://uni.cf/yemencrisis