Intens geweld in Oost-Ghouta verhindert medische zorg voor kinderen en dwingt scholen te sluiten

10 december 2017

Het geweld in Oost-Ghouta heeft grote gevolgen voor de inwoners. 137 zieke en gewonde kinderen moeten dringend worden geëvacueerd uit het belegerde gebied net buiten Damascus

Aanhoudend geweld in Oost-Ghouta, ongeveer 10 kilometer buiten de Syrische hoofdstad Damascus, heeft geleid tot het sluiten van de meeste scholen in het gebied. Kinderen die afhankelijk zijn van medische evacuatie zitten vast onder de intense belegering.

137 kinderen met leeftijden van slechts 7 maanden tot 17 jaar moeten onmiddellijk uit het gebied worden geëvacueerd. Hun situatie is zeer ernstig en varieert van nierproblemen en acute ondervoeding tot verwondingen door oorlogsgeweld. Vijf kinderen zijn volgens berichten overleden omdat ze geen toegang hadden tot de benodigde medische zorg.

Oost-Ghouta, één van de overgebleven belegerde gebieden in Syrië wordt bewoond door 400.000 mensen. Sinds 2013 zijn de inwoners vrijwel volledig afgesloten van humanitaire hulp. De komende zevende oorlogswinter zal hun schrijnende situatie verder verergeren.

“Nu het geweld in Oost-Ghouta toeneemt, lijden duizenden kinderen daar in stilte”, zegt Fran Equiza, directeur van UNICEF Syrië. “De situatie wordt dagelijks slechter. Het gezondheidssysteem staat op instorten en de scholen zijn al bijna een maand gesloten. Zieke kinderen hebben dringend medische evacuatie nodig en vele duizenden anderen wordt de kans op een normale vredige kindertijd ontnomen.”

Tijdens het laatste VN hulpkonvooi dat op 29 november de stad Nashabieh in Oost-Ghouta bereikte, zagen UNICEF-hulpverleners één van de ernstigste voedsel- en gezondheidssituaties sinds het Syrië conflict begon. Een zwaar ondervoede jongen van twee jaar had een arm die zo hun was als een vinger. Bijna 12 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar in Oost-Ghouta lijden aan acute ondervoeding - het hoogste percentage gemeten sinds het uitbreken van het conflict.

“Kinderen maken gruwelijke situaties mee”, zegt Equiza. “Het is nu tijd voor alle betrokken partijen om het enige juiste te doen: het stoppen van het geweld."

Het geweld is de afgelopen zes weken geëscaleerd in Damascus en Oost-Ghouta. De Syrische hoofdstad wordt steeds vaker opgeschrikt door raketten en mortieren.

Bijna 1 op de 3 kinderen in de schoolgaande leeftijd in Syrië - naar schatting 1,75 miljoen kinderen - gaan momenten niet naar school. Ongeveer een derde van de scholen is beschadigd of vernietigd.

In het land zijn vele kinderen en gezinnen afhankelijk van noodhulp. De komende winter zal hun situatie verder verergeren. UNICEF wil dekens, warme kleding en brandstof voor de verwarming van scholen verstrekken om gezinnen de winter door te helpen. Op dit moment voert UNICEF Nederland campagne om geld in te zamelen voor de hulpverlening aan Syrische kinderen.

UNICEF herhaalt haar oproep tot ongehinderde, onvoorwaardelijke en duurzame humanitaire toegang tot alle kinderen in Syrië. UNICEF roept alle partijen in het conflict, en zij die invloed op hen hebben, op om kinderen ten allen tijden te beschermen en om onmiddellijk de evacuatie van de zieken en gewonden toe te staan.

Noot voor de redactie:

foto- en videomateriaal van een aantal recente konvooien naar Oost-Ghouta is te vinden via deze 3 linkjes.

foto's 28 november

bewegend beeld 28 november

Beeld eerdere konvooien