Reddingsschepen in de Middellandse Zee moeten niet beperkt worden bij het redden van migranten- en vluchtelingenkinderen

17 juli 2017

Reddingsschepen in de Middellandse Zee moeten niet beperkt worden bij het redden van migranten- en vluchtelingenkinderen, zegt UNICEF. Italië moet meer Europese en internationale hulp krijgen bij de opvang van migranten en vluchtelingen.

NEW YORK/GENÈVE – Terwijl er wekelijks duizenden vluchtelingen en migranten uit zee worden gered, waarschuwt UNICEF dat de voorgestelde gedragscode voor NGO’s vele levens op het spel zet – vooral kinderlevens.

De nieuwe gedragscode van de Italiaanse autoriteiten is bedoeld om mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan. De code legt de nadruk op wetshandhaving en legt beperkingen op aan de reddingsschepen van NGO’s die actief zijn op de Middellandse Zee. Deze regels kunnen onbedoeld reddingen belemmeren en doden tot gevolg hebben.

'Sinds het begin van de migratiecrisis, heeft Italië zich ongelofelijk ingespannen om vluchtelingen en migranten uit zee te redden. Ook bood het land hulp aan hen die de Italiaanse kust bereikten', zegt Justin Forsyth, adjunct-directeur van UNICEF. 'Italië moet hiervoor worden geprezen. Tegelijkertijd mogen wetshandhaving en veiligheidsdoelen - hoe gerechtvaardigd ook - niet als onbedoeld neveneffect hebben dat kinderen verdrinken.'

Met de voorgestelde gedragscode wordt voorkomen dat reddingsschepen Libische wateren binnenvaren om reddingsmissies uit te voeren. Het wordt de schepen verboden om telefoongesprekken te voeren, of om met lichtsignalen migrantenschepen in nood te laten zien waar ze zich bevinden. De code staat ook toe dat politie- en veiligheidsofficieren aan boord gaan van NGO-schepen terwijl ze daarmee de onafhankelijkheid van de NGO’s in gevaar brengen. De code omvat ook een plan waarmee kinderen een groter risico lopen dat ze zonder beschermingsmaatregelen teruggebracht worden naar Libië. Daardoor worden kinderen opnieuw blootgesteld aan de risico’s en gevaren waardoor ze in de eerste instantie zijn gevlucht.

Bijna 90.000 vluchtelingen en migranten - waaronder 15 procent kinderen - kwamen dit jaar via de Middellandse Zee aan in Italië. Dat aantal is 70.000 hoger dan de aankomsten in alle andere EU-landen aan de Middellandse Zee bij elkaar. Tussen januari en juni 2017 konden door UNICEF gesteunde teams aan boord van reddingsschepen 2.343 kinderen identificeren die risico liepen. Bijna 1000 vrouwen en kinderen kregen aan boord hygiëne-artikelen en noodhulpgoederen.

'Italië draagt binnen de EU een onevenredig deel van de last van de zorg en ondersteuning van vluchtelingen en migranten', zegt Forsyth. 'Maar beperkingen voor reddingsmissies op zee of het terugsturen van vluchtelingenkinderen naar Libië, zijn niet de oplossing. De rest van de EU en de internationale gemeenschap moeten zich extra inzetten om Italië te helpen. Dit kan door reddingsmissies te ondersteunen, door schepen toegang te geven om aan te leggen en te ontschepen en het juiste te doen voor kinderen op de vlucht.'

G7 en G20

Tijdens de recente G20- en G7-top, drong UNICEF er bij overheden op aan om maatregelen te nemen om via een zespuntenplan vluchtelingen- en migrantenkinderen te beschermen. De zes punten zijn:

  1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
  2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  3. Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
  4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.