Gebrek aan veilig drinkwater verergert hongersnood

29 maart 2017

Watertekorten, slechte waterzuiveringsvoorzieningen en het uitbreken van ziekten vormen extra bedreigingen voor ondervoede kinderen in Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen. In deze landen zijn bijna 27 miljoen mensen afhankelijk van onveilig drinkwater. Ondervoede kinderen worden vaak ziek als ze dit water drinken, voor een ondervoed kind kan diarree al fataal zijn.

De vier getroffen landen worden naast hongersnood getergd door het uitbreken van ziektes, gewapende conflicten en droogte. Door slechte sanitaire voorzieningen verspreiden ziektes zich snel, cholera en diarree uitbraken zijn voor honderden mensen fataal. Gewapende conflicten hebben ertoe geleid dat miljoenen mensen zijn ontheemd, de watervoorzieningen in vluchtelingenkampen zijn uitgeput en vaak beschadigd of vernietigd door conflicten. De door klimaatverandering veroorzaakte droogte heeft ervoor gezorgd dat waterprijzen verzesvoudigd zijn en dat veel waterputten droog staan.

'De combinatie van ondervoeding, vuil drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen vormen een vicieuze cirkel waar veel kinderen nooit meer uitkomen', zegt Manuel Fontaine, hoofd Noodhulp bij UNICEF. 'Vuil drinkwater kan ondervoeding veroorzaken of erger maken. Het maakt dan niet uit hoeveel een kind eet, het zal nooit beter worden zolang er geen schoon water te drinken is.'

In Somalië zal het aantal mensen dat getroffen wordt door watertekorten de komende weken stijgen van 3,3 miljoen tot 4,5 miljoen, dit is één derde van de bevolking. In Nigeria hebben 3,8 miljoen mensen geen veilig drinkwater, in Zuid Soedan zijn dit er 5,1 miljoen en in Jemen 14,5 miljoen. Ook het belangrijkste zorgstelsel in Jemen staat op het punt in te storten, hierdoor staan de levens van miljoenen kinderen op het spel.

UNICEF en andere samenwerkende hulporganisaties zetten zich voor deze vier landen in via Giro 555. Dankzij deze campagne kunnen UNICEF en de andere samenwerkende hulporganisaties hun werkzaamheden voortzetten. Projecten die UNICEF nu al heeft lopen zijn bijvoorbeeld:

  • In Nigeria worden bijna 666.000 mensen van schoon drinkwater voorzien en zijn er de afgelopen 12 maanden bijna 170.000 kinderen behandeld voor acute ondervoeding.
  • In Somalië worden 1,5 miljoen mensen voorzien van veilig drinkwater en is de eerste cholera vaccinatiecampagne opgezet.
  • In Zuid Soedan werkt UNICEF samen met het World Food Program om voeding, zorg, water en sanitaire voorzieningen te bieden aan kinderen in de meest afgelegen gebieden.
  • In Jemen zet UNICEF zich samen met partners in om het zorgstelsel bruikbaar te houden zodat de meest kwetsbare kinderen behandeld kunnen blijven worden voor ondervoeding. Ook ondersteunen ze voorzieningen voor hygiëne en schoon water voor 4,5 miljoen mensen, waarvan de meeste ontheemd.

'We werken dag en nacht om zoveel mogelijk levens te redden', zegt Fontaine. 'Maar zonder dat er een einde gemaakt wordt aan de conflicten, zonder ongehinderde toegang tot de kinderen die onze hulp nodig hebben en zonder voldoende hulpmiddelen zijn zelfs onze beste inspanningen niet genoeg.'